Настановча нарада з організації проведення навчальної практики в ЗМІ та виробничої практики у політичних партіях для студентів спеціальності 052 Політологія ОР «Бакалавр»

    7 лютого 2022 р. за допомогою сервісу організації конференцій Google Meet відбулася настановча нарада з організації проведення навчальної практики в засобах масової інформації для студентів ІІ курсу та виробничої практика у політичних партіях студентів ІІІ курсу спеціальності 052 Політологія ОР «Бакалавр».

    Практика є складовою частиною навчального процесу та має на меті навчити студентів творчо застосовувати у політологічній діяльності науково-теоретичні знання та практичні навички, отримані при вивченні спеціальних дисциплін, сприяти розвитку у майбутніх політологів стійкого інтересу до професійної діяльності. Практика є важливою частиною професійної підготовки фахівців-політологів. Специфікою практичної діяльності студентів є те, що в ній здійснюється ідентифікація з професійною діяльністю політолога, практика проводиться в умовах, адекватних для реалізації майбутньої професійної діяльності. Особливістю практики є те, що студенти пізнають особливості регіону, де проходять практику, вчаться професійно спілкуватися з людьми, оволодівають методикою політологічного аналізу політичної інформації.

    Викладачі кафедри політичних інститутів та процесів ознайомили студентів з метою і завданнями практик, обсягом обов’язкових робіт для виконання, порядком ведення звітної документації, вимогами до студентів-практикантів.