XVI Всеукраїнська наукова конференція «Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи»

14 грудня 2021 р. відбудеться XVI Всеукраїнська наукова конференція «Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи» (до 30-річчя проголошення незалежності України).

    Мета конференції: розширення знань про діяльність Національної спілки краєзнавців України. Важливим на науковому форумі є розгляд таких питань:

 • краєзнавство як комплексна складова вивчення та популяризації історії краю;
 • методика краєзнавчої роботи як одна з важливих форм донесення інформації про літописи населених пунктів у закладах освіти та в громадській роботі;
 • упорядкування досліджень про рідний край та їх джерельна база, способи їх використання, форми організації краєзнавчої діяльності, застосування краєзнавчих знань в освітньому процесі;
 • організація краєзнавчої, пошукової, музейної, пам’яткоохоронної діяльності в закладах освіти, музейній, бібліотечній та архівній роботі.

    Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна спілка краєзнавців України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Факультет історії, політології і міжнародних відносин, Факультет туризму), Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківська обласна організація НСКУ, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Матеріали на конференцію просимо подавати за такими тематичними блоками:

 • освітянське краєзнавство;
 • музейне краєзнавство;
 • етнографічне краєзнавство;
 • мистецьке краєзнавство;
 • літературне краєзнавство;
 • краєзнавча персоналістика.

До участі у Всеукраїнській науковій конференції запрошуємо вчених, молодих науковців, краєзнавців, студентів, вчителів, музейних і архівних працівників, представників громадських організацій.

    Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції буде проводитися у формі дискусійних панелей за такими темами:

 • Витоки і становлення українського історико-краєзнавчого руху у ХІХ–ХХ ст.
 • Історико-краєзнавча спільнота України після 1991 року: сучасний стан і перспективи розвитку.
 • Новітні науково-методологічні підходи у вивченні історико-краєзнавчого районування України, Прикарпаття.
 • Тематичне розмаїття краєзнавчого пошуку у 1991–2021 рр.: локальні форми, регіональна специфіка, проєкція на українство (соборницький концепт).
 • Перспективи краєзнавчих об’єктів Івано-Франківщини в контексті ностальгійного туризму.
 • Локальна історія Прикарпаття як містознавство (крізь призму урбаністики).

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2021 р. зареєструватися в онлайн (або звичайній) формі на сайті Національної спілки краєзнавців України (http://nsku.org.ua/), Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (https://ipmv.pnu.edu.ua/) й Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (http://tourismcenter.if.ua/) та до 1 листопада 2021 р. направити статтю (доповідь) згідно вимог (додаток 1).

Для реєстрації можна використати Google-форму за посиланням: https://forms.gle/2K8xkK7iHAJMvX3f7

    Робоча мова конференції – українська

    E–mail: if.oblpnz@gmail.com

    Адреса оргкомітету: Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України та Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул. Нечуя Левицького, 19, м. Івано-Франківськ; факультет історії, політології і міжнародних відносин та факультет туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76018, м. Івано-Франківськ.

Просимо зазначену вище інформацію довести до відома керівників закладів освіти, представників органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.

Інформаційний лист конференції “Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи”