І Всеукраїнська науково-практична конференція «Місто Городенка на Покутті: етноісторична і культурна спадщина з глибини віків до сьогодення»

    26 серпня 2021 р. викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Василь Марчук, доктор політичних наук, професор кафедри політології Іван Монолатій, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Андрій Королько та кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Михайло Москалюк взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Місто Городенка на Покутті: етноісторична і культурна спадщина з глибини віків до сьогодення», яка відбулася у КЗ «Центр культури і мистецтва» Городенківської міської ради. Співорганізаторами конференції виступили Городенківська міська рада, Коломийська районна державна адміністрація, Інститут народознавства НАН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка, Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України.

    Мета наукового форуму, яку заявили організатори конференції, – це дослідження, вивчення, переосмислення та популяризація історичної спадщини м. Городенки та населених пунктів Городенківської міської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області у площині історії, історіографії, етнографії, археології, соціології, політології, міжнародних, філософії, літератури, фольклору; обмін думками щодо подальшого розвитку концепцій минулого на рівні сучасних наукових знань.

    Конференція тривала в режимі пленарного засідання за такими основними напрямами: «З історії міста Городенки та населених пунктів краю з глибини віків до сьогодення»; «Етноісторична і культурно-духовна спадщина Городенківщини, як частини Покуття»; «Городенківщина на шляху до Незалежної України».

    У своїй історії місто Городенка, як і більшість населених пунктів Галичини, має низку питань, на які важко відповісти через недостатню кількість історичних джерел. Особливо контроверсійною є дата першої писемної згадки про славне місто Покуття. І чи все ж таки вона є ювілейною – 500 чи 800 років із заснування Городенки? Це запитання вже роками викликає дискусію серед науковців і краєзнавців. Тому, щоб нарешті переосмислити історію міста, Покутської Городенківщини, було вирішено провести науковий форум, який мав проставити чітке розуміння щодо окреслення дати заснування м. Городенки. Нарешті це сталося! Справжню дату підтвердив доктор історичних наук, професор Петро Сіреджук, який виявив у Центральному державному історичному архіві України у м. Львів у восьмому томі Галицьких актів земського суду документальне підтвердження за 1519–1521 рр. про існування міста Городенки.

   Протягом усього дня проведення наукового форуму тривали гострі, але плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільного рішення наукового засідання, про неабияку важливість узагальнення джерелознавчих та історіографічних здобутків з вивчення історії міста Городенки та Городенківщини.

    Закриваючи зібрання, її господарі відзначили високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з історії рідного краю, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками. За підсумками конференції планується видання збірника матеріалів конференції.