Нарада з питань підготовки до державної атестації та профорієнтації студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

8 квітня 2021 р. на платформі Zoom відбулася онлайн-нарада з питань організації завершення навчального процесу, підготовки до державної підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання) та їхньої профорієнтації, на якій були присутні студенти випускового курсу та викладачі кафедри історії України і методики викладання історії.

Завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський ознайомив студентів з графіком навчального процесу та підготовкою студентів до державної атестації. Гарант освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» доц. Т.В. Галицька-Дідух наголосила на вчасному виконанні студентами усіх видів навчальних робіт, їхній якісній підготовці до заліково-екзаменаційної сесії та державної атестації. Особлива увага була звернута на вчасній підготовці дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У свою чергу доц. А.З. Королько у своєму виступі відзначив, що для правильної підготовки цього виду кваліфікаційних робіт слід дотримуватися методичних рекомендацій до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, схвалених на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 червня 2018 р. і методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри історії України і методики викладання історії.

У другій частині засідання у рамках профорієнтаційної роботи викладачі кафедри з метою інформування майбутніх абітурієнтів ознайомили студентів про особливості вступної кампанії в магістратуру, структуру і специфіку освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр».

Гарант освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр», завідувач кафедри історії України і методики викладання історії, проф. І.Я. Райківський надав студентам ґрунтовну інформацію про навчальний процес в магістратурі, його особливості, структуру, навчальні дисципліни, тощо. Це дасть можливість випускникам-бакалаврам не тільки отримати вищий (другий) освітній рівень, а також завершити свої наукові дослідження, які в майбутньому допоможуть їм працювати викладачами і вчителями закладів освіти, інспекторами-методистами та педагогами-організаторами у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, закладах передвищої освіти, керівниками гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти і закладах позашкільної освіти, методистами-консультантами у відділах (управліннях) освіти державних і місцевих органів влади.

Про важливість здобуття магістерського освітнього ступеня для подальшого професійного зростання та формування історика-професіонала, вчителя-педагога, свідомого громадянина та патріота зазначили доценти Т.В. Галицька-Дідух, Л.Р. Дрогомирецька та А.З. Королько.

Доценти кафедри А.І. Міщук та О.І. Єгрешій проінформували студентів про етапи вступної кампанії в магістратуру. Зокрема, наголошено про електронну реєстрацію на єдиний вступний іспит (ЄВІ) з англійської мови в магістратуру.

У ході предметної розмови студенти ставили чимало питань. Їх цікавило ліцензійний обсяг спеціальності, кількість державних місць, можливість подальшого працевлаштування, графік вступних випробувань. На всі ці питання студенти отримали кваліфіковану відповідь. Також, на прохання студентів, визначили тримати з ними постійний діалог, надавати всю необхідну інформацію щодо вступної кампанії та її перебіг. Студенти отримали інформацію про онлайн-курси з іноземної (англійської) мови, які допоможуть їм добре підготуватися до вступного іспиту.

Викладачі побажали студентам доброго здоров’я, успішно спочатку захистити дипломні роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та здати державні екзамени зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр», а далі вести націлену підготовку для вступу в магістратуру.