Звітні засідання секції історичних наук наукової конференції студентів Університету

8 квітня 2021 р. відбулися звітні засідання наукової конференції студентів Університету восьми підсекцій секції історичних наук Факультету історії, політології і міжнародних відносин (підсекція історії України і методики викладання історії; підсекція всесвітньої історії; підсекція історії слов’ян; підсекція етнології і археології; підсекція політології; підсекція політичних інститутів та процесів; підсекція міжнародних відносин; підсекція міжнародних економічних відносин). Загалом, згідно програми звітної наукової конференції студентів Університету, було заявлено 196 доповідей. Більшість її учасників в рамках роботи підсекцій озвучили свої результати дослідження, залучаючи до своїх виступів підготовлені якісні візуалізовані презентації.

Молоді дослідники у ході своїх доповідей чітко викладали свої думки, критично осмислюючи використані джерела та коректно використовуючи методи дослідження, наголошували на оригінальності і доказовості своїх суджень, системно і повно розкрили результати роботи, вільно володіли опрацьованим матеріалом, вичерпно відповідали на запитання колег-студентів та викладачів – керівників підсекцій.

Протягом усього дня проведення студентського наукового форуму тривали гострі, але плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільних рішень доповідачів підсекцій Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Закриваючи роботу засідань підсекцій, її керівники відзначили високий науковий рівень доповідей молодих науковців, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з різноманітних наукових проблем у царині історії, політології та міжнародних відносин, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками. Також у кінці кожного засідання підсекції шляхом студентського голосування були визначені по два студенти (загалом чотири), яких визначено для нагородження грамотами та публікації їхніх статей у збірнику студентських наукових праць «Еврика-ХХІІ».

Таким чином, звітна наукова конференція студентів Університету – це своєрідна класифікована скарбниця знань, де молоді люди здобувають ази науково-дослідницьких знань, які стануть корисними для апробації та написання наукових кваліфікаційних робіт для здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів закладу вищої освіти.