Університет готується до ювілею свого патрона Василя Стефаника

7 квітня 2021 р. в Університеті відбулося чергове засідання організаційного комітету з відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника. Йшлося про роботу над друкованими виданнями. До ювілею патрона Університету незабаром вийде у світ низка книг наших науковців-мовознавців.

Зокрема, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури факультету філології Степан Хороб упорядкував нову книгу «Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах». Майже усі матеріали видання здебільшого подано за хронологічним принципом, що дає безумовні можливості у простеженні змін векторів дослідження життя і творчості Василя Стефаника в минулому і тепер. Наприкінці кожного з вміщених у трьох розділах матеріалів вказано рік їх публікацій чи написання. Усі праці (або ж їх скорочені варіанти) та спогади, зазначає упорядник, професор Степан Хороб зібрані та впорядковані на сторінках книги друкуються за авторськими редакціями чи за першодруками, окремі з них – у перекладах з інших мов з обов’язковою вказівкою у примітках перекладачів.

Ще одна книга – «Стефаниківський ЧИН: Антологія». Її упорядником є кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури факультету філології Євген Баран. Антологія знайомить з творчістю і науковою діяльністю викладачів Прикарпатського університету – лауреатів премії імені Василя Стефаника.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янських мов факультету філології, відомий український мовознавець Микола Лесюк підготував до виходу в світ «Словник мови художніх творів Василя Стефаника.(Фрагмент)». Автор зазначає, що робота над словником була започаткована свого часу в Львівському університеті (нині – львівський національний університет імені Івана Франка) професором Іваном Коваликом. Згодом професор продовжив цю роботу будучи завідувачем кафедри української мови (1973–1983 рр.) Івано-Франківського педагогічного інституту (нині – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Однак із різних причин цьому словникові не судилося побачити світ. Тепер у видавництві «Місто НВ» підготовлений уже до друку словник на літери, які його автор, професор Микола Лесюк розробляв у складі авторського колективу кафедри і вирішив видати до ювілею письменника.

Зазначимо, що в грудні минулого року науковці-мовознавці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника презентували унікальне видання – «Зібрання творів Василя Стефаника» в 3-х томах 4-х книгах.

Вагомий творчий доробок наших науковців стане гідним пошануванням славетного українського новеліста з нагоди його 150-річчя з дня народження.