Робота підсекцій секції історичних наук звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів Університету за 2020 рік

7 квітня 2021 р. у рамках звітної наукової конференції викладачів, докторантів, аспірантів та студентів Університету за 2020 рік відбулися звітні засідання викладачів, докторантів та аспірантів дев’яти підсекцій секції історичних наук Факультету історії, політології і міжнародних відносин (підсекція історії України і методики викладання історії; підсекція всесвітньої історії; підсекція етнології і археології; підсекція історії слов’ян; підсекція політології; підсекція політичних інститутів та процесів; підсекція міжнародних відносин; підсекція міжнародних економічних відносин; підсекція іноземних мов і перекладу). Також працювали секція історії, етнології і археології Карпат, а також підсекція наукових досліджень українського національно-визвольного руху. Загалом, згідно програми звітної наукової конференції, було заявлено 128 доповідей викладачів, докторантів та аспірантів Факультету. Більшість її учасників в рамках роботи підсекцій озвучили свої результати дослідження.

Протягом усього дня проведення наукового форуму тривали гострі, але плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільних рішень доповідачів підсекцій викладачів, аспірантів і докторантів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Закриваючи роботу засідань підсекцій, її керівники відзначили високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з різноманітних наукових проблем у царині історії, політології та міжнародних відносин, налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками.