Науковий онлайн-семінар «Галич і Галицька земля у дослідженнях о. Антонія Петрушевича (1821–1913)»

21 січня 2020 р. на базі Національного заповідника «Давній Галич» при співпраці з Центром медієвістичних студій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся науковий онлайн-семінар «Галич і Галицька земля у дослідженнях о. Антонія Петрушевича (1821–1913)», проведений за допомогою сервісу організації конференцій Google Meet. Саме трьома днями раніше, 18 січня, виповнилося 200 років від дня народження Антонія Степановича Петрушевича – однієї з найпомітніших постатей українського національно-культурного руху Галичини другої половини XIX ст., громадського і релігійного діяча, ученого широкого гуманітарного спрямування, знаного бібліофіла. Дієвий учасник національного відродження 1848–49 рр., свідок «весни народів», співзасновник Головної Руської Ради 1848 р., учасник Собору Руських учених, А. С. Петрушевич активно співпрацював з національно-культурними товариствами, тричі був обраний послом до Галицького Сейму (1861–1877), послом до Австрійського парламенту (1873–1878).

Робота наукового онлайн-семінару тривала в режимі пленарного засідання. Цікавими, фаховими та змістовними доповідями з аудиторією онлайн-слухачів поділилися п’ять науковців з міст Львова, Івано-Франківська і Галича. Відкрив захід к.і.н., доц. кафедри історії України і методики викладання історії Андрій Королько з темою виступу «о. Антоній Петрушевич (1821–1913): основні віхи життя і громадсько-політичної діяльності». Археологічні студії о. А. Петрушевича грунтовно проаналізувала к.і.н., завідувачка відділу археології Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України Наталя Булик у доповіді «Археологія у науковій спадщині Антона Петрушевича». Про окремі аспекти вивчення невідомої панорами Галича середини ХІХ ст. з фондів о. Антонія виступив з презентаційною доповіддю к.і.н., завідувач науково-освітнього відділу Національного заповідника «Давній Галич» Андрій Стасюк (тема виступу – «Невідома панорама Галича з колекції отця Антіна Петрушевича (1821–1913)»). Питання тематики маловідомих наукових статтей про історію Галича у творчому доробку галицького вченого другої половини ХІХ – початку ХХ ст. порушив провідний бібліотекар Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника Назар Різун (тема виступу – «Галич у дослідженнях Антонія Петрушевича: за матеріалами Відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника»). Підсумував захід д.і.н., директор Центру медієвістичних студій, професор кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Мирослав Волощук, окресливши перспективу роботи над виданням праць історика – «“Галицька” спадщина Антіна Петрушевича та концепція видання серії 2 збірника наукових праць “Галич”».

Протягом проведення цікавого історико-краєзнавчого форуму тривали гострі, але плідні дискусії. Закриваючи зібрання, її господарі відзначили високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень з вивчення творчої спадщини галицьких істориків другої половини ХІХ ст., налагодженню наукової комунікації та обміну власними науковими здобутками. За підсумками наукового онлайн-семінару планується видання статей збірника наукових праць «Галич», вип. 6.