Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

21 грудня 2020 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти студентів ІІ курсу спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОР «Магістр» денної форми навчання дистанційно через систему Cisco Webex.

Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії – доц. Семак О.І., членів комісії – доц. Ткачівська М.Р. і доц. Стецюк Н.М. та секретаря Савчак І.В. В роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних відносин.

Цього дня захистили дипломні роботи 16 здобувачів освітнього ступеня ОР «Магістр» денної форми навчання. Всі виступи були змістовними, цікавими та супроводжувалися презентаціями. Тематики робіт переважно стосувалася сучасних та актуальних проблем міжнародних відносин.

Професорсько-викладацький склад і студенти молодших курсів Факультету історії, політології і міжнародних відносин щиро вітають випускників магістратури та дякують за плідну співпрацю!