Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми «Політологія»

21 грудня 2020 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти студентів ІІ курсу спеціальності 052 «Політологія» ОР «Магістр» (денна та заочна форма навчання) за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting. Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії завідувача кафедри політичних інститутів та процесів, професора В.В. Марчука, членів комісії професора С.М. Дерев’янка, доцента І.І. Доцяка та доцентки М.Б. Міщук. У роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри політичних інститутів та процесів і кафедри політології: завідувач кафедри політології, професор В.Й. Климончук, професор І.С. Монолатій, доценти М.А. Геник, М.Ф. Москалюк, С.М. Матвієнків, Л.П. Кобута, Ю.В. Кобець, О.І. Липчук, І.І. Ломака.

Виступи студентів (Н. Головчинського, Л. Грибик, Ю. Головчука, А. Грицюк, І. Івасюка, І. Куйбіди, Ю. Максимів, Д. Нагірняк, Ю. Пилипенко, Р. Сав’юка, Г. Сисака, В. Яковишина) супроводжувалися презентаціями, а їх кваліфікаційні роботи відзначалися новизною, змістовністю та глибиною розкриття політологічних проблем. Розглядалися різні теми: Російська агресія проти України: причини, особливості та уроки гібридної війни. Польсько-українське примирення в політичних концепціях Конфедерації незалежної Польщі. Роль ЗМІ у формуванні позитивного іміджу кандидата під час парламентської виборчої кампанії. Інформаційна безпека людини і держави в сучасній антиутопічній літературі. Моделі взаємодії влади та опозиції (на прикладі країн Західної Європи). Політика децентралізації: внутрішній і міжнародний вимір ( на прикладі Івано-Франківської області). Роль міжнародних організацій в умовах українсько-російської війни та інші.

Усі дипломні роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти оцінено на відмінні і добрі оцінки, зважаючи на їх високий науково-методичний рівень підготовки. Захист завершився щирими привітаннями випускників із закінченням навчання і здобуттям кваліфікаційного рівня магістра політології.