Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи освітньо-професійної програми «Етнологія»

16 грудня 2020 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія. Етнологія» освітньо-професійної програми «Етнологія» ОР «Магістр» денної форми навчання дистанційно через систему Cisco Webex.

Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії – проф. Комар В.Л., члени комісії – проф. Кугутяк М.В. і проф. Пилипів І.В. В роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри етнології і археології: завідувач кафедри, доц. Томенчук Б.П., доц. Костючок П.Л., доц. Боян-Гладка С.П., доц. Дрогобицька О.Я., доц. Солонець І.Ф., ст. викл. Кочкін І.Т., завідувач кафедри всесвітньої історії, проф. Жерноклеєв О.С.

Цього дня захистили дипломні роботи 10 здобувачів освітнього ступеня ОР «Магістр» (Андрій Бацвін, Ярослав Берлін, Ольга Бешота, Юрій Вінтоняк, Степан Войтович, Владислав Гоцуляк, Роксолана Дутчак, Василь Кашуба, Вікторія Лесюк, Остап Пітчук). Всі виступи були змістовними, цікавими та супроводжувалися презентаціями. Тематики робіт переважно стосувалася проблем традиційної культури українців Карпатського регіону та еміграційних рухів українців. Екзаменаційна комісія всі роботи оцінила на відмінно, звертаючи увагу на високий рівень підготовки та володіння здобувачами освітнього ступеня ОР «Магістр» етнологічних проблем.

Професорсько-викладацький склад і студенти молодших курсів Факультету історії, політології і міжнародних відносин щиро вітають випускників магістратури та дякують за плідну співпрацю!