Вчена рада Факультету: підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії

10 грудня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. На порядку денному були два основні питання: про завершення осінньо-зимового семестру й підготовки до зимової екзаменаційної сесії (доп. М.В. Сигидин) та про особливості проведення виробничої практики на Факультеті в умовах дистанційного навчання (доп. Т.В. Галицька-Дідух).

На початку засідання декан Факультету проф. М.В. Кугутяк звернув увагу на серйозні виклики, з якими зіткнувся колектив структурного підрозділу Університету. Передусім це стосується якості переходу усіх учасників освітнього процесу на дистанційну форму навчання в умовах поширення пандемії Covid-19.

Розкриваючи суть першого питання Вченої ради Факультету, заступник декана доц. М.В. Сигидин виокремив особливості дистанційної форми навчання в умовах карантину та певні труднощі у роботі викладачів зі студентами. Наголосив на необхідності вчасного закриття студентами усіх заборгованостей, покращення методики роботи із проблемними студентами, посилення ролі академнаставників та викладачів у процесі комунікації із студентами-боржниками.

«Поширена тенденція: під час дистанційної форми навчання кращі студенти самі стимулюють викладачів до роботи, а гірші студенти навпаки, все більше віддаляються від навчального процесу. Більше 40 студентів знаходяться на індивідуальному графіку навчання, проте станом на сьогодні тільки один із них повністю здав усі завдання по всіх курсах. Загальна позитивна тенденція по Факультету – з року в рік зменшується кількість студентів, які відправляються на повторне вивчення предметів» – відзначив Михайло Васильович.

По другому питанню керівник практики по Факультету, заступник декана доц. Т.В. Галицька-Дідух проаналізувала особливості проведення виробничої практики на Факультеті в умовах дистанційного навчання. Тамара Вячеславівна акцентувала увагу на елементах пошуку нових форм і методів організації проведення виробничої практики з боку усіх учасників освітнього процесу. Її головна особливість – це спрямовування студентів-практикантів на конкретну професіоналізацію, що збільшує можливості їхньої самореалізації, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані здібності, забезпечує появу ідей у ситуації вирішення педагогічної проблеми, допомагає усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності. Програми практик усіх спеціальностей Факультету розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 26 березня 2013 р.,«Стратегії розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020–2025 рр.», навчальним планам спеціальностей й кваліфікаційним характеристикам, освітнім програмам, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища, Наскрізним програмам практик.

В обговоренні виступів доповідачів взяли участь викладачі Факультету М.В. Кугутяк, В.В. Марчук, М.Р. Ткачівська, О.С. Жерноклеєв, І.Я. Райківський, В.Й. Климончук, М.М. Волощук, О.В. Марущенко, Т.З. Струтинська, А.З. Королько.

Після обговорення декан факультету проф. М.В. Кугутяк запропонував ухвалу Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: кафедрам Факультету вирішити питання допуску студентів до здачі екзаменаційної сесії до 30.12.2020 р. і відповідні доповідні подати в деканат факультету; кафедрам та іншим підрозділам Факультету проаналізувати на засіданнях результати навчальної діяльності в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. році, розглянути виконання викладачами семестрового навчального навантаження, графіка самостійної роботи студентів, результати поточної успішності студентів з дисциплін кафедр за результатами навчально-виховного процесу в умовах дистанційної форми навчання; під час проведення залікової та екзаменаційної сесії професорсько-викладацькому складу строго дотримуватись положень та вимог нормативних документів, а саме: наказу ректора № 689 від 25.11.2013 р. «Про запобіганню проявам корупції та хабарництва», розпоряджень №96-р від 10.06.2020 р. «Про графік навчального процесу на 2020 – 2021 н. р.» та інших нормативних документів; забезпечити своєчасне і якісне переведення атестації студентів випускних курсів ОР магістр денної та заочної форми навчання спеціальностей факультету у відповідності до розпоряджень ректорату № 190-р від 13.11.2020 р. і деканату №9 від 13.11.2020 р. «Про підготовку і проведення атестації випускників факультету ОР магістр у 2020 р.» з врахуванням дистанційної роботи ЕК; професорсько-викладацькому складу у відповідності до наказів ректорату № 585 від 12.10.2020 р. «Про запровадження в університеті електронних журналів у системі Dis Portal» та № 672 від 13.11.2020 р. «Про внесення змін до наказу від 12.10.2020 р. №585» забезпечити своєчасне і якісне заповнення електронних журналів академічних груп; завершити роботу по підготовці і оновленню навчально-методичного забезпечення, необхідного для організації і успішного проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії; та ін.

На завершення декан Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам Факультету за слушні побажання і рекомендації стосовно якості навчально-освітнього процесу напередодні початку зимової заліково-екзаменаційної сесії.