Підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики для студентів-істориків денної форми навчання ОР «Магістр»

7 грудня 2020 р. відбулася підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики для студентів другого курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна форма навчання). Вів нараду декан Факультету історії, політології і міжнародних проф. М.В. Кугутяк. Зокрема, Микола Васильович повідомив студентів та їхніх керівників про вчасне виконання і завершення оформлення документації з проходження не тільки виробничої педагогічної, але й науково-дослідної практики.

Керівник практики по Факультету, викладач кафедри історії України і методики викладання історії доц. Т.В. Галицька-Дідух ознайомила студентів та їхніх керівників про належну якість оформлення документації виробничої педагогічної практики (календарний графік проходження практики, психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, звіт про проходження практики, робоча програма курсу, конспект лекційного заняття, конспекти семінарських занять, конспект виховного заходу, конспект позакласного заходу, конспекти уроків з історії та громадянської освіти, психолого-педагогічна характеристика на клас, індивідуальне завдання, заліковий лист результатів педпрактики, відгук осіб, які перевіряли проходження практики, а також висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики). Доц. Т.В. Галицька-Дідух поінформувала студентів, що вони також мають підготувати матеріали науково-дослідної практики як результат підготовки і написання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У другій частині наради студенти другого курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія ОР «Магістр» (денна форма навчання) Соломія Спасюк, Сергій Майдан, Марія Клапощук, Наталія Качанюк, Марта Паньків поділилися своїми враженнями про проходження виробничої педагогічної практики, виокремивши позитивні і негативні сторони її проведення в умовах поширення пандемії COVID-19. Також виступили і керівники практики Олег Жерноклеєв, Ігор Райківський, Олександр Марущенко, Андрій Королько.

Наприкінці засідання декан Факультету проф. М.В. Кугутяк ознайомив студентів і наукових керівників з розпорядженням № 7 по Факультету історії, політології і міжнародних відносин від 13 листопада 2020 р. «Про підготовку і проведення атестації випускників спеціальностей факультету ОР «Магістр» у 2020 році», наголосивши, що всі студенти повинні вчасно подати дипломні роботи на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти секретарю Екзаменаційної комісії.

Микола Васильович Кугутяк подякував студентам, викладачам та керівнику практики по Факультету Тамарі Вячеславівній Галицькій-Дідух за слушні побажання і рекомендації щодо якісного проходження виробничої педагогічної практики і правильного оформлення документації.