Викладачі Факультету взяли участь у методичному семінарі для вчителів історії «Історико-краєзнавчі студії Прикарпаття»

6 грудня 2019 р. у Комунальному закладі позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради відбувся методичний семінар для вчителів історії ЗЗСО «Історико-краєзнавчі студії Прикарпаття». Він складався з чотирьох блоків (організаційний, інформаційний, науково-теоретичний, практичний) та підведення підсумків.

Під час інформаційного блоку семінару вчителів історії м. Івано-Франківська в. о. директора Центру освітніх інновацій Марія Починок представила презентаційну візитівку «Історія створення закладу, досягнення колективу, методичні інновації». У другій частині цього блоку методист Центру освітніх інновацій Володимир Половський охарактеризував історико-краєзнавчі методи патріотичного виховання шкільної молоді. Також доповідач окреслив зміст «пластової методи», виокремив специфіку організації проведення мандрівок рідним краєм.

Під час науково-теоретичного блоку семінару було заслухано два виступи. У ході першого виступу заступник директора Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Маріанна Смаль висвітлила зміст громадянської освіти в контексті впровадження Нової української школи.

Другий виступ цього блоку кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України і методики викладання історії Андрія Королька «Історико-краєзнавчі студії Прикарпаття» був підготовлений у формі презентації, за своєю тривалістю був найбільшим і стосувався організації історико-краєзнавчої роботи у вищій школі (на прикладі аудиторної і позааудиторної гурткової роботи зі студентами спеціальності 014 Середня освіта (історія) Факультету історії, політології і міжнародних відносин). Доповідач зазначив, що в ході читання ним нормативних курсів «Історичне краєзнавство, музеєзнавство» та ведення гуртка «Історичне краєзнавство» (для закладів вищої освіти) для студентів І–ІІ курсів спеціальності 014 Середня освіта (історія) ОР «Бакалавр» включені такі блоки: краєзнавство, музейна робота, теорія екскурсійної справи, методика написання історії населеного пункту. У програмі історико-краєзнавчої роботи зі студентами застосовуються такі форми роботи: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, тренінгові, дискусійні, проблемно-пошукові. Андрій Королько відзначив, що концепція безперервної історичної освіти в Україні передбачає: «Діти повинні знати не тільки історію свого народу, але й історичне минуле населення, яке живе поруч – у конкретному місті або селі, у даному історичному регіоні. Тому краєзнавство та регіональна історія стануть не доповненням, а складовою частиною вітчизняної історії».

За словами викладача, історико-краєзнавча робота у вищій школі побудована на дотриманні низки компетентностей: соціально-особистісних – здатність дати знання і розвивати практичні навики для здобуття знань про рідний край, про джерела цих знань, способи їх використання, здатність до захисту історико-краєзнавчих пам’яток, здатність вести пам’яткоохоронну роботу, зокрема в школі, ліцеї, гімназії; загальнонаукових – володіти базовими уявленнями про поліфункціональність шкільного краєзнавства, основами про працю школярів під керівництвом вчителя і суспільствознавчих дисциплін з науковою літературою, архівними матеріалами, спостерігати, записувати, аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, трансформувати їх у повідомлення, реферати, лекції, доповіді, наукові конкурсні роботи, статті, дотримуватися базових основ про шкільну музейну справу; загальнопрофесійних – здатність підготувати майбутнього вчителя до самостійної краєзнавчої праці в школі, здатність застосовувати краєзнавчу інформацію на уроках і в позашкільній роботі, здатність виокремлювати історико-краєзнавчий феномен в науково-дослідній роботі, здатність пропонувати та обгрунтовувати складові історико-краєзнавчої роботи в школі.

Зауважимо також, що програма гуртка А.З. Королька «Історичне краєзнавство» (для закладів вищої освіти) ввійшла у збірник: «Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів / заг. ред. Косило М.Ю., Кімакович В.Є.» і схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 15.03.2019 р. № 1; лист Інституту модернізації закладів освіти від 27.03.2019 р. № 22.1/12-Г-136). Ця програма значиться у Додатку 2 до листа МОН України від 10.07.2019 р. № 1/9-436 «Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019–2020 навчальному році».

У четвертому, практичному блоці кандидат політичних наук, методист Центру освітніх інновацій Лариса Кобута представила майстер-клас з підготовки проектів «Основи проектного менеджменту для освітян».

У ході підведення підсумків учитель історії ліцею № 23 імені Романа Гурика Ніна Рибчинська показала низку презентацій з вивчення історії Прикарпаття у школах області для учнів 8–11 класів. Учителі історії, методисти шкіл м. Івано-Франківська подали низку рекомендації і побажань щодо покращення історико-краєзнавчої роботи в школі та подальшої відповідної співпраці з викладачами Факультету історії, політології і міжнародних відносин нашого Університету.

  • Методичний семінар Історико-краєзнавчі студії Прикарпаття
    Методичиний семінар «Історико-краєзнавчі студії Прикарпаття»