Міжнародна наукова конференція «Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення ЗУНР»

У листопаді 2018 р. виповнюється 100 років від дня проголошення Західно-Української Народної Республіки, а в січні 2019 р. – 100 років від часу підписання Акту Злуки ЗУНР та УНР. За період, що минув після попередніх ювілейних наукових форумів, присвячених історії ЗУНР (Івано-Франківськ, 1993; Івано-Франківськ, 1998; Івано-Франківськ – Львів, 2003; Львів – Івано-Франківськ – Чернівці, 2008, Івано-Франківськ, 2013 та інших), у дослідженні цієї проблематики відбулися помітні зміни. За останні роки побачила світ низка фундаментальних колективних та індивідуальних праць, видано унікальний багатотомний збірник документів і матеріалів, що охоплюють найрізноманітніші аспекти боротьби за відновлення і збереження української державності на західноукраїнських землях у 1918 – 1923 рр.
Цьогорічна конференція покликана узагальнити історіографічні й археографічні здобутки та методологічні аспекти вивчення історії ЗУНР, проблем національно-визвольного руху українського народу, його соціального, етнокультурного та духовного розвитку, сприяти поглибленню пов’язаних із цією тематикою студій у галузі біографістики, реґіоналістики, а також компаративістських, порівняльно-історичних досліджень. Зберігають свою актуальність у складних умовах сьогодення нові підходи до переосмислення й узагальнення історичного досвіду державотворення в ЗУНР, її внутрішньої і зовнішньої політики, національних процесів, місця у тогочасній системі міжнародних відносин.
Потребують нового погляду й детальнішого аналізу та висвітлення найрізноманітніші питання місця й ролі національно-державного відродження і соборності на початку ХХ ст. в історичній долі України та Центрально-Східної Європи. На часі посилення історіософського, людського, гуманістичного, культурно-антропологічного і просопографічного вимірів у дослідженні проблем історії ЗУНР, у контексті історії повсякденності, гендерної, соціальної, інтелектуальної, усної історії, що передбачає звернення більшої уваги на персоналії, відомі та маловідомі постаті діячів та учасників національно-визвольних процесів.

Інформаційний лист конференція ЗУНР революція, державність, соборність. м. Івано-Франківськ. 30-31.10.2018 р.