Студентський Сенат

Студентський Сенат – це орган Студентського самоврядування, який першочерговим завданням ставить захист прав студентів.
Студентський Сенат Факультету історії, політології і міжнародних відносин керується у своїй діяльності законом України “Про вищу освіту”, Положенням університету та положенням Сенату Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До обов’язків Сенату ФІПМВ входить:
– захист прав студентів на всіх рівнях адміністрації університету;
– організація дозвілля студентів;
– ознайомлення студентів з університетом та органами студентського самоврядування;
– проведення культ-масових заходів;
– національно- патріотичне виховання студентів

Бариляк Анастасія Романівна – сенатор Факультету історії, політології і міжнародних відносин, студентка другого курсу спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр”, моб. тел. +380 (98) 349 02 09