Спеціалізовані вчені ради

Необхідність створення ради й доцільність її функціонування при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» обґрунтовувалася значними науковими досягненнями цієї установи, яка має висококваліфікований науковий потенціал для забезпечення якісної розробки важливих проблем з історії України, етнології. Активізації наукової роботи в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» посприяло створення наукових центрів. У 1995 р. було створено Відділ регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень HAH України та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2007 р. створено науково-дослідний Інститут історії, етнології і археології Карпат, основною метою діяльності якого є дослідження етнокультурних процесів у Карпатському регіоні від найдавніших часів до сьогодення шляхом виявлення й вивчення старожитностей, уведення в науковий обіг нових археологічних пам’яток, писемних джерел, їх осмислення та формування етноісторичних концепцій, відновлення історичної пам’яті й популяризація етнокультурної спадщини населення Карпат.

Тому наказом ВАК України від 9 квітня 2003 р. №187 спеціалізованій вченій раді К 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника надано право на період до 9 квітня 2005 р. проводити захист дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія. Головою спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 призначено доктора історичних наук, професора Кугутяка Миколу Васильовича, завідувача кафедри всесвітньої історії, декана історичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Його заступником – доктора історичних наук, професора Савчука Бориса Петровича, завідувача кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ученим секретарем обрано кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Райківського Ігоря Ярославовича. До складу ради входило 14 членів, з них 8 докторів і 6 кандидатів історичних наук.

Протягом першого періоду функціонування ради до 9 квітня 2005 р. відбулося 11 захистів кандидатських дисертацій, з них 9 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 2 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія, усі затверджені ВАК України.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника було продовжено наказом ВАК України №263 від 12 травня 2005 р. Згідно наказу, рада проводила захист дисертацій за тими ж спеціальностями до 11 травня 2008 р.

Загалом протягом другого періоду роботи спеціалізованої вченої ради відбувся 21 захист кандидатських дисертацій, з них 14 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 7 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія, усі затверджені ВАК України. Проведено одну переатестацію наукового ступеня.

Наказом ВАК України від 4 липня 2008 р. № 433 спеціалізованій вченій раді Д 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника надано право на період з 7 липня 2008 р. до 7 липня 2010 р. проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія. Головою спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 призначено доктора історичних наук, професора Кугутяка Миколу Васильовича, завідувача кафедри етнології та археології, директора Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Його заступником – доктора історичних наук, професора Савчука Бориса Петровича, завідувача кафедри туризму і краєзнавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ученим секретарем обрано кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Королька Андрія Зіновійовича. До складу ради увійшли 13 членів, з них 10 докторів історичних наук, 2 доктори мистецтвознавства, 1 кандидат історичних наук.

Протягом першого періоду функціонування спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 відбулось 10 захистів кандидатських дисертацій і однієї докторської, з них з них 7 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 4 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія, усі затверджені ВАК України.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника було продовжено наказом ВАК України №487 від 5 липня 2010 р. Згідно наказу, рада проводила захист дисертацій за тими ж спеціальностями до 5 липня 2013 р. За звітний період проведено захист 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій, з них 7 зі спеціальності 07.00.01 – історія України та 9 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.
За весь період діяльності спеціалізованих вчених рад К 20.051.05 і Д 20.051.05 (2003–2013 рр.) здійснено захисти 5 докторських і 54 кандидатських дисертацій, з них з них 37 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 22 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія. Проведено одну переатестацію наукового ступеня.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 р. № 1411 спеціалізованій вченій раді К 20.051.05 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 – історія України та 07.00.05 – етнологія. Головою спеціалізованої вченої ради К 20.051.05 призначено доктора історичних наук, професора Кугутяка Миколу Васильовича, завідувача кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Його заступником – доктора історичних наук, професора Марчука Василя Васильовича, завідувача кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ученим секретарем обрано кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Королька Андрія Зіновійовича. До складу ради ввійшли 16 членів, з них 9 докторів і 7 кандидатів історичних наук.

Захист дисертації здобувача наукового ступеня Р.В. Кульчицького у спеціалізованій вченій раді                   К 20.051.05. 16 вересня 2014 р.

Протягом даного періоду функціонування ради до 10 жовтня 2016 р. відбулося 15 захистів кандидатських дисертацій, з них 11 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 4 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія, усі затверджені МОН України.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 р. № 1604 спеціалізованій вченій раді Д 20.051.05 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надано право на період з 22 грудня 2016 р. до 22 грудня 2019 р. проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія. Головою спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 призначено доктора історичних наук, професора Кугутяка Миколу Васильовича, декана факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Його заступником – доктора історичних наук, професора Марчука Василя Васильовича, завідувача кафедри політичних інститутів та процесів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Ученим секретарем обрано кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Королька Андрія Зіновійовича. До складу ради входять 15 членів, з них 14 докторів історичних наук і 1 кандидат історичних наук.

За період від 22 грудня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. відбулися 7 захистів кандидатських дисертацій, з яких 6 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і одна зі спеціальності 07.00.05 – етнологія.

За весь період діяльності спеціалізованих вчених рад К 20.051.05 і Д 20.051.05 (2003–2018 рр.) здійснено захисти 5 докторських і 76 кандидатських дисертацій, з них з них 54 зі спеціальності 07.00.01 – історія України і 27 – зі спеціальності 07.00.05 – етнологія. Проведено одну переатестацію наукового ступеня.

Більшість дисертаційних робіт захищені випускниками аспірантури або ж здобувачами, які були прикріплені до кафедр історії України та етнології і археології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Наукове керівництво дисертаційних досліджень здійснювали доктор історичних наук, професор Кугутяк Микола Васильович, доктор історичних наук, професор Грабовецький Володимир Васильович, доктор історичних наук, професор Марчук Василь Васильович, доктор історичних наук, професор Жерноклеєв Олег Станіславович, доктор історичних наук, професор Райківський Ігор Ярославович, доктор політичних наук, професор Дерев’янко Сергій Миронович, кандидат історичних наук, доцент Паньків Михайло Іванович.

Захищались наукові роботи також здобувачами вищих навчальних закладів Львова, Чернівців, Тернополя, Луцька, Житомира, Дрогобича. Опонували дисертаційні роботи провідні вчені України Панчук Май Іванович, Реєнт Олександр Петрович, Гуржій Олександр Іванович, Лисенко Олександр Євгенович, Рубльов Олександр Володимирович, Павлюк Степан Петрович, Красівський Орест Якубович, Сухий Олексій Михайлович, Мудрий Мар’ян Михайлович, Добржанський Олександр Володимирович, Кожолянко Георгій Костянтинович, Юрій Михайло Федорович та ін.