Рейтинг викладачів факультету

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників факультету за 2018 р.

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників факультету за 2017 р.

Зведена відомість рейтингової оцінки роботи науково-педагогічних працівників факультету за 2016 р.

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників факультету