Підготовка магістрів

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Спеціальність 014 Середня освіта (історія). Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Другий (магістерський) рівень

Навчальний план спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Другий (магістерський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 014 Середня освіта (історія). Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спецальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 032 Історія та археологія. Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Навчальний план спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні відносини та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Другий (маігстерський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні судії. Другий (магістерський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комункації та регіональні студії. Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини. Освітній рівень “Магістр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Навчальний план та пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини. Другий (магістерський) рівень