Підготовка магістрів

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ECTS – Інформаційний пакет. 8.02030201 “Історія” (Магістр), 014 “Середня освіта (історія)” (Магістр), 032 “Історія та археологія” (Магістр)

ECTS – Інформаційний пакет. 8.02030202 “Етнологія” (Магістр)

ECTS – Інформаційний пакет. 8.03010401 “Політологія” (Магістр) (ІІ курс), 052 “Політологія” (Магістр) (І курс)

ECTS – Інформаційний пакет. 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії” (Магістр)