Підготовка докторів, докторантів

25 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни доцента кафедри історіографії і джерелознавства факультету історії, політології і міжнародних відносин Шологон Лілії Іванівни. Тема дисертаційного дослідження – «Джерела українського походження з історії національно-культурного руху в Східній Галичині (1848–1914 рр.)» (науковий консультант – доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки імен Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Савчук Борис Петрович).