Підготовка бакалаврів

Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Спеціальність 032 Історія та археологія. Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень

Навчальний план спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 032 Історія та археологія. Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія). Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший бакалаврський рівень

Навчальний план спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 052 Політологія. Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Навчальний план спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 052 Політологія. Перший (бакаврський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 052 Політологія. Перший (бакалаврський) рівень

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Освітній рівень “Бакалавр”

Освітньо-професійна програма спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Навчальний план спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Пояснювальна записка до навчального плану спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про кадрове забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комункації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про матеріально-технічне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про навчально-методичне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Відомості про інформаційне забезпечення спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Перший (бакалаврський) рівень