Профком студентів

Профспілкова організація студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин є одним з підрозділів Студентського профкому – профспілкової організації студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. ППОС ПНУ ім. В. Стефаника – це добровільна неприбуткова організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

До складу Студентського профкому студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин входять: голова профкому, заступник голови профкому та по одному представнику з кожної академічної групи.

Членство у Профкомі студентів факультету дає такі переваги студентам:
• можливість захисту профспілкою прав та інтересів студентів;
• можливість брати участь в реальному житті та управлінні факультетом;
• при необхідності одержувати матеріальну допомогу;
• одержувати путівки на відпочинок та лікування за пільговою ціною;
• відвідувати культмасові заходи організовані Профкомом студентів факультету, так і Профкому студентів університету;
• при необхідності отримати місце для проживання у гуртожитку або допомогу у пошуку квартири;
• подорожувати Україною та за її межами;
• практичні навички для самостійного пошуку роботи.

Ройко Христина Володимирівна –  голова Профкому студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин, студентка третього курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ОР “Бакалавр”, моб. тел.  +380 (93) 761 26 71