Наукові школи

На факультеті історії, політології і міжнародних відносин сформувалися наукові школи. Зокрема, Прикарпатську історичну школу очолював доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи Грабовецький Володимир Васильович, сьогодні його справу продовжує доктор історичних наук, професор, завідувіч кафдри історії України Райківський Ігор Ярославовмч. Проводяться дослідження українських національно-визвольних змагань та рухів в Галичині від середньовіччя до новітнього часу, історії населених пунктів Прикарпаття. Захищено 30 кандидатських дисертацій.

Історична школа проф. В.В.Грабовецького. 2005 р.

Дослідженнями історії суспільно-політичних процесів в Галичині (ХІХ-перша половина ХХ ст.) займаються

представники наукової школи, яку очолює доктор історичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Кугутяк Микола Васильович. Захищено 15 кандидатських дисертацій.

На факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонують дві наукові школи. У рамках першої з них, під керівництвом доктора історичних наук, професора Райківського І.Я.  проводяться дослідження українських національно-визвольних змагань та рухів в Галичині від середньовіччя до новітнього часу, історії населених пунктів Прикарпаття. Цього року велися значні наукові дослідження з актуальних питань вітчизняної історії: українського національного руху ХVI – початку ХХ ст. та історичного краєзнавства.

Наукова школа з історичної етнології під керівництвом професора М.В.Кугутяка займається дослідженням етнокультурних процесів у Карпатському регіоні від найдавніших часів до наших днів. Наукова етнологічно-археологічна експедиція “Карпати-Дністер” під керівництвом професора М.В.Кугутяка здійснила в Карпатах цілий ряд важливих відкриттів – унікальних пам’яток історії і культури стародавнього населення краю: Терношорське, Космацьке, Завоєльське, Татарівське та інші святилища з рідкісними у світовій практиці зразками кам’яної монументальної скульптури епохи неоліту і бронзи. Загалом було обстежено об’єкти та проведено археологічні розвідки на території гірських районів Івано-Франківської області (Косівський, Верховинський, Надвірнянський, Рожнятівський, Долинський, Богородчанський райони та м.Яремча).

У 2014 р. Карпатською історико-археологічною експедицією факультету історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (керівник – М. Кугутяк), було проведено широкомасштабне обстеження «Скель Довбуша» у с. Бубнище Волинського району Івано-Франківської області. з метою виявлення об’єктів доісторичного (язичницького) періоду використання даного комплексу. Їх результатом стало виявлення давніх великих кам’яних барельєфів і скульптур, антропоморфних і зооморфних зображень, петрогліфів та чашоподібних жертовників тощо, які були предметами язичницького культу.
Карпатською історико-археологічною експедицією вперше доведено доісторичне походження сакральної пам’ятки неолітичного періоду, виявлено два вівтарні комплекси. Один з них, наземний, був пов’язаний із обрядово-ритуальними діями в період зимового сонцестояння 21–22 грудня. Другий наскельний вівтарний комплекс у вигляді шести чашоподібних жертовників (перед триметровим барельєфом жінки) присвячений літньому сонцестоянню 21–22 червня. Типологічно дана пам’ятка не має аналогів у європейській практиці.

Науковці довели існування тут великого язичницького святилища. Воно функціонувало тут у різні доісторичні періоди (від епохи неоліту до раннього середньовіччя). Зараз можна зробити попередні висновки про те, що скельно-печерний комплекс у с. Бубнище використовувався спочатку як язичницьке святилище, а в пізньосередньовічний період – як укріплений монастир.