Наукові дослідження

Кафедри Факультету історії, політології і міжнародних відносин наукові дослідження здійснюють за такими напрямками:

Кафедра історії слов’ян

1. Політичний і соціально-економічний розвиток слов’янських країн. Відповідальний – доктор історичних наук, професор Комар. В.Л.

Кафедра історії України

У 2009-2014 рр. професорсько-викладацький склад кафедри історії України працював над держбюджетною науково-дослідною темою (в межах робочого часу викладачів)

1. Український національний рух у Галичині: політичний, економічний, духовно-культурний аспекти. Відповідальний – доктор історичних наук, доцент Райківський І.Я.

2. Пам’яткознавство і музеєзнавство Галичини. № держреєстрації 0109U005847. Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Королько А.З.

Звіт про проведену роботу (157 с.) збергіається в Науковій бібліотеці ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 

Кафедра етнології і археології

       Впродовж 2011 – 2014 рр. на кафедрі етнології і археології проводились наукові дослідження на тему «Історико-культурні та етносоціальні процеси на Прикарпатті» (№01090000838, керівник – доктор історичних наук, професор Кугутяк М. В.).

1. Скелі і печери в історії й культурі стародавнього населення Карпат. Відповідальний – доктор історичних наук, професор Кугутяк М.В.

2. Прикарпаття в системі трансєвропейських і регіональних торгових  шляхів: історико–археологічний аспект. Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Томенчук Б.П.

3. Топоніміка і мікротопоніміка Прикарпаття. Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Паньків М.І.

4. Етнографічні групи на Прикарпатті: тенденції розвитку (друга половина ХХ – початок ХХІ століть). Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Паньків М.І.

5. Середньовічні замки Прикарпаття. Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Томенчук Б.П

Кафедра політології

1.Етнополітичні трансформації в Україні (західноукраїнські землі в кінці ХІХ – на початку ХХI ст.). Відповідальний – доктор історичних наук, професор Марчук В.В.

2. Становлення та демократизація політичної системи сучасної України. Відповідальний – доктор історичних наук, професор Марчук В.В.

3.Партійна виборча система: світовий досвід та проблеми України. Відповідальний – доктор політичних наук, професор Климончук В.Й.

Кафедра всесвітньої історії

1. Центрально-Східна Європа: етнополітичні процеси, соціальні трансформації, міжнародні відносини. Відповідальний – доктор історичних наук, професор Жерноклеєв О.С.

2. Австрія – Угорщина – Україна: 1000-ліття сусідства, взаємин і партнерства. Відповідальний – доктор історичних наук, професор Жерноклеєв О.С.

Кафедра історіографії і джерелознавства

1. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.): історіографія. Відповідальний – кандидат історичних наук, доцент Марущенко О.В.

2. Культурні процеси в Західній Україні в роки німецької окупації (1941-1944 рр.). Відповідальна – кандидат історичних наук, доцент Стефанюк Г.В.

3. Національно-культурний рух в Галичині (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.): джерела та історіографія. Відповідальна – кандидат історичних наук, доцент Шологон Л.І.

Кафедра міжнародних відносин

1. Історична ретроспекція й перспектива відносин України із країнами Центрально-Східної та Західної Європи.
2. Європейські регіональні і субрегіональні протиріччя і конфлікти: позиція України;
3. Українські перспективи в політиці найбільших держав світу;
4. Зовнішньополітична стратегія України у відносинах з державами Азії, Африки, Австралії й Океанії та Латинської Америки.

Кафедра іноземних мов та перекладу

1. Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур.