Кафедра іноземних мов і перекладу

 

Наукові дослідження кафедри  іноземних мов і перекладу

Кафедра іноземних мов і перекладу належить до молодих кафедр Інституту історії, політології і міжнародних відносин. Відразу від її створення вона активно включилася   у наукову роботу. На сьогоднішній день кафедра працює у рамках проекту «Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур».

Науково-дослідницька робота кафедри спрямована на дослідження перекладів як англомовних письменників, так і на аналіз німецькомовних перекладів. Ґрунтовне дослідження німецькомовних перекладів   творів українських письменників-постмодерністів належить завідувачу кафедри доц. М.Р.Ткачівській. Вона є авторкою чималої кількості наукових публікацій, що супроводжувалися виступами на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Крім того доц. Ткачівська є співавторкою 3 словників та 2 монографій.

Дослідженням перекладів творів Ч.Діккенса займається доц. Богачевська Л.О. Їх результати відображені в  цілому ряді статей та публікацій. Коло наукових зацікавлень доц. Семак О.І. становить порівняльний аналіз перекладів творів драматургів української діаспори.  Свої наукові розвідки вона систематично публікує в різних журналах.

Цікавими є наукові розвідки  англомовного викладача кафедри Пола Ендрю Вікерса, який є одночасно аспірантом університету в м. Глазго (Шотландія). Крім того, Пол Ендрю Вікерс є автором низки перекладних текстів: 1) Karina Obara, Gracze (Warsaw: WAB, 2010) – переклад роману з польської на англійську мову для Stork Press, London; 2)Он-лайн енциклопедія Єжи Ґротовського (Jerzy Grotowski online encyclopaedia), 3) журнальні та книжкові публікації для The Grotowski Institute, Вроцлав, Польща.

Кожен викладач кафедри  бере участь у наукових конференціях, публікується  у фахових виданнях, є автором навчальних посібників (М.Р. Ткачівська та ін. „Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene“ (2012), М.Р.Ткачівська, О.Ю.Михайлюк, Л.І.Шкледа «DIPLOMACY AND MEDIA IN THE CONTEMPORARY WORLD» (2012), О.Ю. Михайлюк «Diplomacy» (2011), Г.Я.Поглод «Іспанська мова» (2011), М.Р.Ткачівська, О.Ю. Михайлюк, В.В.Ткачівський «Практика» (2012), Семак О.І., Богачевська Л.О. «The World of Ambassadors» (2012) та ін.. Доц. М.Р. Ткачівська є також авторкою публіцистичного видання «Die Ukraine von A bis Z» (2012), репрезентованого в рамках підготовки до Євро-2012. У 2012 році побачило світ науково-публіцистичне видання   «Відкриття нашого Всесвіту», авторами якої є І.А.Климишин, О.І.Климишин, О.І.Семак.

М.Р. Ткачівська є співавтором тематичного навчально-методичного посібника для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов „Deutsch für Fortgeschrittene“ (2015).

Викладачами кафедри здійснювалися переклади іноземних статей літературознавчого плану для  кафедри світової літератури та української літератури, наприклад, «Лессінг в Україні» М. Рудницького.

Корисною та водночас потрібною для Інституту історії і політології став проект «Манявський скит», здійснений у рамках святкування 400-річчя Манявського скиту, а переклад студентами англомовної книги на українську мову під керівництвом викладачів кафедри, що здійснювався в межах перекладацької практики, отримав своє графічне оформлення у вигляді публікації.

 

Тенденції освітньо-виховного процесу кафедри іноземних мов і перекладу

Знання іноземних мов стає на сьогоднішній день одним із важливих критеріїв навчального процесу. Кафедра іноземних мов і перекладу має у своєму складі висококваліфікованих викладачів, які мають досвід навчання, стажування та тривалого перебування за кордоном і є носіями не тільки глибоких знань з іноземної мови, але  й виразниками культури країн, мови яких вивчаються на кафедрі.

Для студентів неспеціальних відділень кафедра пропонує для вивчення три мови  (англійську, німецьку, французьку), а для спеціальності «Міжнародні відносини» – шість мов (англійська як обов’язкова перша мова, друга мова за вибором – іспанська, німецька, французька, третя обов’язкова мова – польська). Крім того, кожен студент може безкоштовно на факультативній основі вивчати наступну четверту, п’яту чи шосту мову, яка не ввійшла у його обов’язкову програму  (серед них – угорська, німецька, французька, іспанська).  Щоденний контакт студентів із носієм англійської мови як рідної, викладачем із Великобританії Полом Ендрю Вікерсом надає змогу студентам збагнути специфіку мови на рівні «іноземець-студент».

Освітньо-виховний процес займає важливий щабель у навчальному процесі, тому на ньому акцентується особлива увага кафедри. Вміння поєднати основні навчальні напрямки із вихованням студента належить до стратегії кожного викладача. Оскільки викладання іноземних мов супроводжується перманентним представленням і вивченням культури зарубіжних країн та її порівнянням із вітчизняною, виховний процес  належить до щоденних занять. Вміння розібратися студентам у сучасному багатовекторному представленні рівня культури інших країн та змога  уникнути помилкових інтенцій у порівнянні із українською є важливою ланкою  повсякденного виховного процесу.

Чимала відповідальність  у виховному процесі лягає на кураторів. Їх робота не обмежується щотижневими виховними годинами із представленням на обговорення злободенних проблем та навчального процесу, але й організація колективних поїздок за межі області, що сприяє не тільки загальному  розвитку світогляду студента, але й формуванню групи та відчуття колективу. Незважаючи на те, що у сучасного студента добре розвинута самосвідомість та життєва зорієнтованість, куратори Михайлюк О. Ю, Семак О.І., Шкледа Л.І.  та Слатинська О.Я. спрямовують студентів до ще більшого заохочення до навчання та розвивають у них вміння вибирати пріоритети.

Важливою ланкою підтвердження знань студента є участь в університетських та всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Під керівництвом викладачів кафедри студенти брали участь у конкурсах із перекладу (м. Івано-Франківськ, м. Київ).

У поточному навчальному році при кафедрі створена фонетична лабораторія, що є важливим кроком для покращення вивчення іноземних мов і сприяє підвищенню якості навчання.

Художньо-естетична освіченість студентів сприяє підвищенню їх загальнокультурного рівня і не обмежується бесідами. Студенти відвідують театр, музеї та  виставки картин.

Окрім того, важливим кроком до  підвищення якості навчально-виховного процесу є низка організацій виховних аудиторних та позааудиторних заходів, пов’язаних із навчально-тематичним матеріалом: 1) конференція «Етикет різних країн світу», доц. Ткачівська М.Р., 2) круглий стіл «Вищі навчальні заклади Німеччини» доц. Ткачівська М.Р., 3) круглий стіл «Україна в очах іноземця», доц. Ткачівська М.Р., 4) конференція, присвячена посольствам різних країн в Україні «Embassies of Different countries in Ukraine», доц. Семак О.І, доц. Богачевська Л.О., 4 курс;  5) конференція «Cuisines  of the world» (Кухні народів світу), доц. Семак О.І.,1 курс, 6) конференція «Educational systems of Ukraine, Great Britain and the USA» (Освітні системи України, Великобританії та США), Семак О.І.,1 курс, 7) круглий стіл “Keys to Success in University,Career and Life.How to achieve your goals” “,  ас. Михайлюк О.Ю., 4-5 курс,  8) “10 Biggest public speaking  phobias and how to overcome them”–обговорення і підготовка доповідей на різні актуальні теми та виступи з урахуванням “Public speaking tips”,  ас. Михайлюк О.Ю., 2 курс, 9) “Positive and negative impacts of globalization? How globalization can help form a better future?” ас. Михайлюк О.Ю., 3 курс.

Викладачі кафедри іноземних мов і перекладу беруть участь в підготовці та організації таких культурно-виховних заходів, як Різдвяний ярмарок, що супроводжується не тільки демонстрацією кожної групи своїх кулінарних здібностей, але й культурною програмою у вигляді концертних номерів, в тому числі, іноземними мовами.

Організація студентів  на відвідування  дитячого будинку у День Св. Миколая під керівництвом ас. Михайлюк О.Ю., і передачі дітям-сиротам зібраних іграшок та інших подарунків, стало доброю традицією кафедри.

До традиційних заходів, заснованих і проведених кафедрою (доц. Ткачівська, ас. Михайлюк, доц. Семак О.І.), належать ­костюмований Карнавал та прощання з випускниками, що вже здобули статус улюблених студентських заходів. Вони сприяють згуртованості студентських колективів та надають можливість студентам репрезентувати власні таланти. Вважаємо, що освітньо-виховні процеси на кафедрі іноземних мов і перекладу здійснюються на належному рівні і сприяють покращенню як навчального так і естетичного рівня студентів.

 

Міжнародне співробітництво кафедри іноземних мов і перекладу

Міжнародне співробітництво – одна із важливих ланок діяльності кафедри. Співпраця із вузами Великобританії, що є результатом викладання на  кафедрі носія англійської мови Пола Ендрю Вікерса, є важливим чинником у викладанні іноземних мов і можливості не тільки вдосконалення навчального процесу, але й збагаченні  культурою країн, мову яких студенти вивчають.

Проходження стажування викладачів за кордоном і переймання досвіду викладання в інших країнах (Німеччина, Угорщина, Аргентина) суттєво впливає на якісний рівень викладання.

Організовані в рамках інституту та університету  зустрічі із польськими, італійськими, чеськими та ін. політиками та науковцями дає змогу вочевидь наблизитися до усвідомлення проблем та прерогатив країн Європейського Союзу. При  проведенні таких зустрічей студенти мають можливість показати свою ерудованість, беручи участь у серйозних дискусіях, що засвідчують усі попередні круглі столи та бесіди із студентами (наприклад, зустріч із консулом Чехії, із делегацією із Італії та ін.).

Проведення зустрічей на культурно-освітньому рівні (зустріч із німецьким режисером А.Віттіх та перегляд фільму про Алєксандра Гранаха «Ось іде людина») сприяє підвищенню культурного рівня студентів.

Студенти четвертого, п’ятого і шостого курсів спеціальності «Міжнародні відносини» проходять перекладацьку практику на іноземних підприємствах, на спільних підприємствах із українським та іноземним капіталом, а також на приватних українських та державних підприємствах, у тому числі обласній держадміністрації, торгово-промисловій палаті, митниці і т.д., які мають безпосередній контакт з іноземцями, що забезпечує високоякісне проходження практики, а також дає змогу студентам випробувати себе та свої знання.

Викладачі організовують поїздки із студентами за кордон (Михайлюк О.Ю., Шкледа Л.І.), що поглиблює їх знання мови та культури країн, мови яких вони вивчають, а також беруть участь у міжнародних зустрічах із керівниками посольств (організована поїздка у Київ на зустріч із послом Аргентини в Україні, у супроводі асистента кафедри Поглод Г.Я.).

У рамках зустрічей із представниками Німецької служби обміну студентів, в яких взяли участь студенти спеціальності «Міжнародні відносини», студентка 5-го курсу виграла дворічну стипендію для навчання у німецькому місті Кьольн.

Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях, публікації наукових статей та монографій за межами нашої держави (М.Р. Ткачівська, П.Е. Вікерс) є також одним із важливих показників міжнародної співпраці, що результує представлення кафедри за кордоном, а також обміном науковим досвідом. Викладачі кафедри беруть участь у перекладах переговорів та підписань різного роду угод для університету.

Перспективи розвитку кафедри іноземних мов і перекладу

Кафедра іноземних мов і перекладу бачить низку заходів, які б сприяли покращенню перспективи її розвитку. При розгляді підходу до покращення рівня наукової роботи кафедри, слід розширити спектр досліджень перекладів відомих українських та зарубіжних авторів, а саме, твори Івана Багряного та Микола Ковжуна в англомовних перекладах, твори О.Забужко в німецькомовних перекладах та ін.

Одним із важливих факторів викладання іноземних мов є наявність на кафедрі носіїв іноземної мови як рідної. Для покращення перспективи розвитку кафедри слід було б і надалі залучати для викладання нових іноземних викладачів, а також представляти студентам  можливості зустрічей із відомими науковцями світу та відвідування їх лекційних курсів.

Важливим фактором для якісного рівня кафедри є кількість іноземних мов. Викладання шести мов на кафедрі можна було б доповнити ще кількома альтернативними мовами, наприклад, чеською та італійською.

Проводячи зустрічі з відомими українськими перекладачами,  студенти мають можливість не тільки розширити свій світогляд, але й глибше збагнути одну із майбутніх своїх спеціальностей. Зустрічі із такими перекладачами, як Ю.Андрухович, Тарас та Юрко Прохаськи, Галина Петросаняк та ін. могли б стати корисними для студентів.

До перспектив кафедри належить, на нашу думку, розширення спектру та кількості  іноземних, спільних та українських підприємств, які працюють із закордоном для проходження студентами спеціальності «Міжнародні відносини» перекладацької практики.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою сучасних іноземних мов і перекладу Чернівецького університету та кафедрою перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Планується розширення контактів з іншими кафедрами такого типу.

Для підвищення культурно-освітнього рівня студентів слід організовувати обмін студентами з інших країн, а також поїздки у країни, мови яких студенти вивчають.

Для продуктивного використання фонолабораторії викладачам необхідно підготувати відповідні матеріали для ефективного вивчення іноземних мов при використанні акустичних допоміжних засобів. Студенти мали б долучитися до процесу укладання професійної фонотеки засобом підбору необхідних електронних ресурсів з інтернетних та інших джерел.

Участь у конкурсах перекладачів є одним із показників знань студентів і зобов’язує їх бути наполегливими та відповідальними у ставленні до навчання. Оскільки кількість таких конкурсів обмежена, а квота студентів, які можна пропонувати для участі в конкурсі низька (один-два студенти), варто було б організовувати такі конкурси на рівні інституту та університету.

Одним із важливих критеріїв у покращенні навчання студентів є наявність повноцінної бібліотеки. Оскільки книжкові загально університетські бібліотечні фонди не можуть забезпечити всіх студентів художньою літературою іноземними мовами, у тому числі спеціальними словниками, кафедрі слід потурбуватися про створення бібліотеки іноземних мов на рівні інституту.

Ґрунтовнішого підходу потребує профорієнтаційна робота. Викладачам кафедри варто орієнтуватися  не тільки на школи обласного та районних центрів, але й на віддалені села для можливості представлення у них інституту з метою забезпечення якомога ширшої поінформованості учнів та залучення їх до вступної кампанії. Відвідування шкіл не тільки викладачами кафедри, але й студентами, запрошення школярів на кафедру, організація цікавих лекцій для майбутніх абітурієнтів – є також одним із засобів подальшого долучення їх до числа  студентів.