Акредитація/Ліцензування

Відомості про самооцінювання Освітньої програми спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр”

Заява про акредитацію Освітньої програми спеціальності 032 Історія та археологія ОР “Бакалавр”

Відомості про самооцінювання Освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр”

Заява про акредитацію Освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР “Бакалавр”

Наказ МОН України від 12.05.2016 р. №498 Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей

Стан дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг в університеті

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (історія)” зі спеціальності 014 “Середня освіта (історія)” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Етнологія” зі спеціальності 032 “Історія та археологія” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців спеціальності 8.03010401 “Політологія (за сферами політичної діяльності)” (052 “Політологія”) галузі знань 0301 Соціально-політичні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Міжнародні економічні відносини” зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Сертифікати про акредитацію спеціальностей ОР “Магістр”: с. 6, с. 63 – 014 “Середня освіта (історія)”; с. 17 – 032 “Історія та археологія”; с. 42 – 052 “Політологія”; с. 46 – 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; с. 49 – 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; с. 53 – 292 “Міжнародні економічні відносини”; с. 59 – 032 “Історія та археологія (етнологія)”.

Сертифікати про акредитацію спеціальностей ОР “Бакалавр”: 014 “Середня освіта (історія)”; 032 “Історія та археологія”; 052 “Політологія”; 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; 055 “Міжнародні відносини,с успільні комунікації та регіональні студії”