Вступ 2018

Факультет на основі конкурсного відбору, незалежно від джерел фінансування, здійснює прийом на навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» за напрямами підготовки і спеціальностями 014.03 Середня освіта. Історія, 032 Історія та археологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та Читати далі

Історія

Факультет історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є важливим осередком підготовки кваліфікованих фахівців-бакалаврів, спеціалістів та магістрів в Україні з історії, політології та міжнародних відносин. Йому передувала підготовка істориків, яка була започаткована у створеному в березні Читати далі