Захисти дисертацій зі спеціальності 032 Історія та археологія

    20 січня 2023 р. у Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в рамках роботи Вчених спеціалізованих рад для разового захисту ДФ 20.051.052 і ДФ 20.051.053 відбулися захисти двох дисертацій випускників аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія:

    Паски Ганни Михайлівни на тему «Громадсько-політична діяльність Лева Бачинського (1872–1930 рр.)» (науковий керівник – Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; голова ради – Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Єгрешій Олег Ігорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Сова Андрій Олегович, доктор історичних наук, старший дослідник, доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського; Гуйванюк Микола Романович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича);

    Олійника Олега Васильовича – «Діяльність Червоного Хреста у Галичині в І половині ХХ ст.» (науковий керівник – Бурачок Лілія Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; голова ради – Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Єгрешій Олег Ігорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Ільницький Василь Іванович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; Любчик Ігор Дмитрович, доктор історичних наук, професор кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету).

    Вітаємо майбутніх докторів філософії, бажаємо творчого натхнення, мотивації, успіху у всіх починаннях та нових здобутків!

    Вітальні слова та слова вдячності за керівництво дисертацією звучать і для наукових керівників!