Захисти дисертацій зі спеціальності 032 Історія та археологія

    5–6 травня 2022 р. у Вчених спеціалізованих радах для разового захисту ДФ 20.051.044, ДФ 20.051.045 і ДФ 20.051.048 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting відбулися захисти трьох дисертацій випускників аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія:

    Іванчука Василя Петровича на тему «Померлі в обрядах і віруваннях кінця ХІХ – початку ХХІ століття (на матеріалах Гуцульщини)» (науковий керівник – Костючок Петро Леонтійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; голова ради – Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Мойсей Антоній Аркадійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету; Войтович Надія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, економічної теорії та туризму Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького);

    Кавацюка Дмитра Івановича – «Українське представництво Галичини в австрійському парламенті (1861–1897 рр.)» (науковий керівник – Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; голова ради – Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Сухий Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка; Кліш Андрій Богданович, доктор історичних наук, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка);

    Лизня Євгена Володимировича – «Миротворчі місії під час польсько-української війни 1918–1919 рр.» (науковий керівник – Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; голова ради – Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Королько Андрій Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії Наук України, заступник директора Інституту історії України Національної Академії Наук України; Коляда Ігор Анатолійович, доктор історичних наук, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти історико-філософського факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова).

    Вітаємо майбутніх докторів філософії, бажаємо творчого натхнення, мотивації, успіху у всіх починаннях та нових здобутків!

    Вітальні слова та слова вдячності за керівництво дисертацією звучать і для наукових керівників!