Вітання з успішним захистом дисертації!

    Вітаємо доцентку, завідувачку кафедри іноземних мов і перекладу Ткачівську Марію Романівну з успішним захистом дисертації на тему: «Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 – перекладознавство.

    Науковий консультант: докторка філологічних наук, професорка, Безугла Лілія Орестівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професорка кафедри німецької філології та перекладу.

    Офіційні опоненти: Коломієць Лада Володимирівна, докторка філологічних наук, професорка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, професорка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови; Засєкін Сергій Васильович, доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри прикладної лінгвістики; Мізін Костянтин Іванович, доктор філологічних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в м. Переяславі, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання.