Перший захист дисертації за новими вимогами зі спеціальності 032 Історія та археологія

    Вчена спеціалізована рада для разового захисту ДФ 20.051.022 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting 16 червня 2021 р. провела перший захист дисертації Ігоря Федоришина на тему «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія. Науковий керівник дисертації доц. Андрій Королько, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

    Голова ради – Великочий Володимир Степанович, доктор історичних наук, професор, декан факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; рецензенти: Борчук Степан Миколайович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Райківський Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; опоненти: Соляр Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України; Зуляк Іван Степанович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

    Вітаємо майбутнього доктора філософії, бажаємо творчого натхнення, мотивації, успіху у всіх починаннях та нових здобутків!

    Вітальні слова та слова вдячності за керівництво дисертацією звучать і для наукового керівника!