Четверте тематичне засідання вебдискурсу «Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання»

Викладачі Факультету Микола Кугутяк, Іван Монолатій, Олег Жерноклеєв, Ігор Райківський, Микола Вітенко, Степан Кобута і Андрій Королько взяли участь у вебдискурсі «Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання». Ініціаторами заходу виступили історичний факультет, кафедра новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут українознавства, Національна спілка краєзнавців України.

Серед науковців точаться дискусії з приводу ключових етапів українського державотворення новітнього часу, причин, обставин, характеру їх перебігу, наслідків, що й дало підстави для організації циклу наукових заходів у формі вебдискурсу.

9 червня 2021 р. відбулося четверте тематичне засідання вебдискурсу «Західноукраїнська Народна Республіка: революція, державність, соборність». Зі вступними словами перед початком дискусій виступили ректор Прикарпатскього національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда; директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор Ігор Соляр; декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор Іван Патриляк.

Зокрема, ректор Університету Ігор Цепенда зазначив, важливість обговорення питань українського державотворення.

«Це дуже добра ініціатива Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо проведення таких дискурсів, яка дійсно порушує контроверсійні питання. Це дуже важливо, адже ми не лише захоплюємося нашими державотворчими успіхами на тому чи іншому етапі, а й повертаємося до тих помилок, до тих проблем, які його супроводжували. Це дозволяє нам моделювати навіть певні ситуації сьогодення», – зазначив ректор у своєму виступі.

Він також підкреслив унікальність проєкту, який реалізується під керівництвом декана Факультету історії, політології і міжнародних відносин, проф. Миколи Кугутяка «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія.». Видання вийшло вже у 3-х томах і готується до друку 4-ій.

«Не лише українська наука, але і європейська наука буде мати унікальне видання. Ми маємо перші відгуки наших польських колег, які саме підходять до нього як до оцінки наукового видання, а не пропагандистського. І це важливо», – підкреслив Ігор Цепенда.

У ході проведення вебдискурсу науковці, історики, краєзнавці обговорили низку питань щодо концепту державотворення на західноукраїнських землях у роки Української революції; суспільно-політичні процеси в ЗУНР та їх тенденції, особливості, соборницькі акценти. Зокрема, професор Микола Кугутяк розповів про проєкт «Енциклопедія ЗУНР»: від ідеї до реалізації, а професор Іван Монолатій про суспільно-політичні процеси в ЗУНР: тенденції, особливості, соборницькі акценти.

Також тривали гострі, але плідні дискусії, основні аргументи яких стали основою для вироблення спільного рішення наукового засідання, про неабияку важливість узагальнення джерелознавчих та історіографічних здобутків, творчого осмислення нових методологічних підходів до вивчення історії української національної революції, проблем національно-визвольного руху, соборності етнічних українських земель.