Захист курсових робіт студентів спеціальності «052 Політологія»

    Зроблено перші кроки на «відмінно» та «добре» у залученні до проведення наукових досліджень. 25 травня 2021 р. на кафедрі політичних інститутів та процесів відбувся захист курсових робіт студентів 2 і 3 курсів спеціальності «052 Політологія».

    Доповіді та відповіді на запитання викладачів підтверджували високий рівень теоретичної підготовки студентів. Тематика робіт охоплювала дослідження різноманітних аспектів політичної сфери суспільства: ролі віртуальних політичних партій та соціальних мереж у виборчому процесі, глобалізації та антиглобалістських рухів, еволюції політичних систем зарубіжних країн, енергетичної безпеки ЄС, Азербайджано-Вірменського військового конфлікту та наслідків Будапештського меморандуму для України, політичних поглядів І. Франка тощо.

    Вітаємо студентів та бажаємо подальшого плідного продовження своїх цікавих політологічних робіт!