Профорієнтаційна бесіда з випускниками спеціальності 052 “Політологія”

    28 квітня 2021 р. відбулося спільне онлайн-засідання професорсько-викладацького складу кафедри політичних інститутів та процесів, кафедри політології зі студентами 4 курсу спеціальності 052 “Політологія”, на якому розглядалися питання про стан підготовки та написання випускниками бакалаврських кваліфікаційних робіт та про вступ на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

    Запрошуємо випускників бакалаврату на навчання за оновленою освітньо-професійною програмою “Політологія” відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України з галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 052 “Політологія” (затверджений та введений в дію Наказом МОН України  від 18.03. 2021 р. №329)  до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.