Академічна доброчесність та її інструменти

Онлайн-семінар «Академічна доброчесність та її інструменти» відбувся 21 квітня 2021 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника університеті. Ініціатором заходу виступив проректор з науково-педагогічної роботи Університету Руслан Запухляк. Організували та провели онлайн-семінар члени університетської Комісії з питань етики та академічної доброчесності та працівники Наукової бібліотеки в рамках занять школи академічної доброчесності. Участь у семінарі взяли понад 250 здобувачів освіти різних освітніх рівнів, а також їхні наукові наставники, викладачі, керівники структурних підрозділів Прикарпатського університету. На цьому украй важливому заході були присутні і студенти та викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

У своєму вступному слові модератор заходу, голова Комісії, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Олег Жерноклеєв наголосив на тому, що питання академічної доброчесності – це, серед іншого, і питання довіри – до Університету, його диплому та високої якості надання освітніх послуг, а також до нас усіх як фахівців, що дійсно оволоділи необхідними професійними компетентностями. Окрім того, «Університет – це одне з найважливіших місць творення культури, тож від того, якою є академічна культура в Університеті та які випускники виходять з нього в життя, залежить те, яким буде наше суспільство уже в найближчому майбутньому».

Що ж таке «академічна доброчесність» і чому вона така важлива в наш час, які існують конкретні різновиди її порушень та відповідальності за них – про це нагадав слухачам у своєму ґрунтовному виступі спікер семінару, доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Максим Дочик. Як голова Комісії з академічної доброчесності університету в 2017–2019 рр., він розповів про розробку та прийняття в 2015 р. Кодексу честі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, формування всієї необхідної нормативної бази Університету, зокрема відповідних положень, що визначають політику закладів вищої освіти з цього питання та конкретні механізми її реалізації в університеті. Ці документи та інша важлива інформація є доступною для всіх учасників освітнього процесу на офіційній сторінці сайту Університету (у вкладці «Публічна інформація» – сторінка «Академічна доброчесність»).

Про те, у чому конкретно полягає так звана «перевірка на плагіат» наших кваліфікаційних робіт і як правильно використовувати джерела інформації, писати текст роботи – доступно й на практичних прикладах розповів ще один спікер онлайн-семінару, кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Наукової бібліотеки Роман Дзумедзей. Він також відповів на численні запитання щодо попередніх і самостійних перевірок текстів, потенційних проблем, пов’язаних із використанням власних праць («самоплагіатом»), тощо. Слід відзначити, що в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника всі 100% дипломних робіт за перший (бакалаврським) і другим (мангістерським) рівнем вищої освіти проходять перевірку на рівень унікальності рекомендованими МОН України програмами «Unicheck» та «Plagiat.pl». Така перевірка для здобувачів освіти є безкоштовною.

Насамкінець, голова студентського Сенату Університету Вікторія Вовк поінформувала присутніх про цікаву ініціативу викладачів і студентів Навчально-наукового Юридичного інституту – проєкт «Академічна доброчесність як елемент формування культури законності в студентському середовищі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», який дозволить підвищити рівень правової освіти серед викладацького складу і студентства. Проєкт реалізується за кошти Посольства Королівства Нідерландів в Україні й підтримки ЛМГО «Центр культурного менеджменту». У рамках реалізації цього проєкту, як зазначила Вікторія Вовк, заплановані онлайн-зустрічі на факультетах та інститутах Університету, підготовлені відповідні тематичні буклети, завершується монтаж відеороликів, які спрямовані на протидію плагіату, списуванню, хабарництву в закладах вищої освіти. Ця інформація стала своєрідним анонсом наступних семінарів, на яких ці розробки планується представити детальніше.