Підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

15 березня 2021 р. відбулася підсумкова нарада з питань виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти для студентів ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (денна і заочна форма навчання). Керівник практики по Факультету, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Т.В. Галицька-Дідух ознайомила студентів та їхніх керівників, викладачів Факультету історії, політології і міжнародних відносин, про вчасне і правильне оформлення документації виробничої педагогічної практики (календарний графік проходження практики, психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, звіт про проходження практики, конспекти уроків з історії, конспект виховного заходу, конспект позакласного заходу, психолого-педагогічна характеристика на учня, індивідуальне завдання, заліковий лист результатів педпрактики, відгук осіб, які перевіряли проходження практики, а також висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики).

Під час наради зав’язалася цікава розмова і навіть дискусія стосовно умов проходження практики студентами в умовах поширення пандемії Covid-19. Більшість практикантів провели практику зі школярами у дистанційній формі, адже пандемія внесла несподівані зміни в організацію навчального процесу. Вчителі змушені проводити уроки віддалено, опановувати цифрові інструменти, застосовувати нові педагогічні підходи та методики.

Студенти поділилися своїми враженнями стосовно проходження у такій формі практики. Частина з них відзначила, що дистанційне навчання являє собою добре організовану і контрольовану самоосвіту з використанням комп’ютерної техніки й комунікаційних мереж. Більшість учасників навчального процесу адаптувались в сфері віртуального навчання. Студенти-практиканти освоїли низку нових програм, платформ та мереж – не тільки Zoom, Skype, Viber, PowerPoint, YouTube, Instagram, Facebook, але й iMovie, SmartBook, Duolingо, відкрили для школярів нові можливості; з’явилась можливість спілкуватись з викладачами майже 24/7; учні зуміли виходити із зони комфорту. Таким чином, можна організовувати освітній процес з використанням технологій мережевого навчання, яке можливе у двох варіантах: синхронне та асинхронне.

Проте бувало й так, що дистанційне навчання додало чимало клопотів не тільки вчителям шкіл, воно також суттєво вплинуло на батьків, які не завжди можуть поєднувати перебування вдома з дитиною та роботу. А це в деякій мірі, за словами студентами-практикантів, вплинуло і на відвідування школярами віртуальних уроків.

Під час наради студенти висловили цікаву пропозицію стосовно впровадження дистанційної форми освіти у закладах загальної середньої освіти. Зокрема, необхідно створити єдиний інформаційно-освітній простір, куди слід включити всілякі електронні джерела інформації (включаючи мережеві): віртуальні бібліотеки, історичні електронні карти, атласи, навчальні посібники.

Підсумовуючи, студенти відзначають, що «життя на Марсі можливе» і дистанційне навчання теж – і в задоволення! Потрібно тільки стати більш зібраним та відповідальним. А такі ситуації, як цей карантин, загартовують і роблять молодих людей сильнішими.Хочеться вірити, що наступний навчальний рік для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія), сподіваємося вже здобувачів другого освітнього рівня «Магістр», почнеться в нашому Університеті, та й загалом в Україні, не тільки з повторення, але й із закріплення того, що стало запорукою такого нелегкого успіху на дистанції під час проходження молодими людьми шеститижневої виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти!