Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Олександра Карпенка

Шановні колеги! 15 квітня 2021 року виповнюється 100 років від дня народження видатного українського історика, педагога і громадського діяча, доктора історичних наук, професора Олександра Юхимовича Карпенка (1921–2013 рр.). Уродженець Чернігівщини, він увійшов в історіографію як дослідник українського національного руху першої половини ХХ ст., зробив визначний внесок у вивчення історії Західно-Української Народної Республіки. О.Ю. Карпенко належав до нечисленної когорти українських радянських вчених, які попри тогочасні партійно-політичні настанови та постулати відстоювали об’єктивні принципи дослідження. Його життєвий і професійний шлях з 1952 р. був тісно пов’язаний з провідними науково-історичними інституціями у Львові – Інститутом українознавства імені І. Крип’якевича та Львівським національним університетом імені І. Франка, де він захистив кандидатську і докторську дисертації, став відомим вченим.

Із 1977 р. О.Ю. Карпенко остаточно пов’язав своє життя з Івано-Франківськом, колишнім педагогічним інститутом імені Василя Стефаника, а нині – Прикарпатським університетом, де й здобув вчене звання професора (1980 р.), сповна відчув повагу колег та своїх студентів. Протягом переломних у житті країни 1986–1991 рр. очолював у цьому закладі кафедру історії СРСР і УРСР. З проголошенням незалежності України в 1990–2001 рр. О.Ю.Карпенко – професор кафедри історії України, в 1995–2006 рр. перебував на посаді директора, головного наукового співробітника відділу регіональних проблем Інституту національних відносин і політології НАН України та Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (з 2004 р. – Наукового центру дослідження українського національно-визвольного руху на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського університету та в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України). У 2007–2013 рр. працював головним науковим співробітником цього центру.

Конференція має на меті узагальнити джерелознавчі та історіографічні здобутки багатогранної діяльності професора О.Ю. Карпенка, творчо осмислити нові методологічні підходи до вивчення історії України, історичного краєзнавства.

Інформаційний лист Всеукраїнської наукової конференції “Олександр Карпенко – видатний український історик, педагог, суспільний діяч”. 15.04.2021 р.