Настановча нарада з організації проведення навчальної практики в засобах масової інформації

29 січня 2021 р. за допомогою сервісу організації конференцій Google Meet відбулася настановча нарада з організації проведення навчальної практики в засобах масової інформації для студентів ІІ курсу спеціальності 052 Політологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Нараду вела керівник практики доцентка кафедри політичних інститутів та процесів Матвієнків Світлана Миколаївна, яка наголосила, що навчальна практика в ЗМІ є важливою частиною професійної підготовки фахівців-політологів, а її головне призначення – це подальший розвиток і практичне вдосконалення набутих теоретичних знань з курсу «ЗМІ в політичному житті суспільства» та оволодіння навичками збору і аналізу інформації.

Викладачка зауважила, що програма практики студентів розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника від 26 березня 2013 р., «Стратегії розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» на 2020–2025 рр.», навчального плану спеціальності й кваліфікаційній характеристиці, освітній програмі, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища.

Навчальна практика триватиме два тижні, з 1 лютого по 13 лютого 2021 р. Її базами є: редакції газет «Репортер», «Галицький Кореспондент», «Західний кур’єр», «Галичина», ТРК «Вежа», ОТБ «Галичина», ТРК «Канал 402», ТРК «РАІ», ОДТРК «Карпати».

Матвієнків С.М. ознайомила студентів з метою і завданнями практики, обсягом обов’язкових робіт для виконання, порядком ведення звітної документації, вимогами до студентів-практикантів.