Презентація видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія. Т. 3»

2 листопада 2020 р. о 14 год. у Центрі інноваційних освітніх технологій (MoPED) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (к. 233, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, центральний корпус Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) відбудеться презентація видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія. Т. 3», яка приурочена 102-річчю проголошення Західно-Української Народної Республіки.

У презентації візьмуть участь голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Максимович Сич; заступник директора Інституту історії України, завідувач відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст., член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Петрович Реєнт; завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Євгенович Лисенко; президент Українського історичного товариства в Польщі, доктор історичних наук, професор Роман Дрозд; директор Центру досліджень історії України імені Петра Яцика при Канадському інституті українських студій, доктор історичних наук, професор Франк Сисин; а також представники редакційної ради, редакційної колегії та авторського колективу видання: Цепенда Ігор Євгенович – ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор; Кугутяк Микола Васильович – декан факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор; Соляр Ігор Ярославович – директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор; Добржанський Олександр Володимирович – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, професор; Литвин Микола Романович – завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор; Павлюк Степан Петрович – директор Інституту народознавства НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор; Райківський Ігор Ярославович – завідувач кафедри історії України і методики викладання історії, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор; Лазарович Микола Васильович – професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук, професор; Гуцал Петро Зеновійович – доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат історичних наук, доцент; Жерноклеєв Олег Станіславович – завідувач кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор; Павлишин Олег Йосипович – доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук, професор; Великочий Володимир Степанович – директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор, а також директор видавництва «Манускрипт-Львів» Петро Андрійович Мелень та інші.

Основу авторського колективу книги склали науковці Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича інших вищих навчальних закладів та наукових установ. Всього до роботи над третім томом видання долучилося 114 авторів, що написали 629 статей.

Книга є результатом тривалих досліджень історії Західно-Української Народної Республіки і є органічним продовженням 1 та 2 томів. Видання розкриває питання передумов, причин, перебігу Української національно-демократичної революції на Західно-Українських землях (Галичині, Буковині та Закарпатті) у 1918 – 1923 рр.; аналізує обставини польсько-української війни 1918 – 1919 рр.; висвітлює дипломатичну діяльність ЗУНР; простежує процеси українського державотворення; підкреслює значення соборності України для долі всього українського народу; акцентує увагу на біографіях творців та захисників української держави, більшість з яких раніше була відома лише вузькому колу науковців. Третій том видання складається зі статей на літери П, Р та С, переліку умовних скорочень та переліку статей.

Видання містить численні ілюстрації – фотографії, репродукції картин та малюнків, карти, схеми тощо.

«Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія» адресована українській молоді, студентству, науковцям, учителям, жителям краю, усім, кому українська минувшина додає наснаги до суспільної праці у вивченні історичних витоків малої батьківщини.

У випадку посилення карантинних заходів презентація проходитиме он-лайн на платформі Cisco Webex. (Із інструкцією по користуванню платформою можна ознайомитися за адресою https://cit.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/instr-Cisco-Webex-Meeting.pdf). Тестове підключення до презентації відбудеться в п’ятницю 30 жовтня 2020 р. з 14.00 до 17.00 за адресою https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m640012ac39c4ffd8dc001e43a6988ded, а безпосередньо для презентації на понеділок, 2 листопада 2020 р. з 14.00 до 17.00 зарезервовано ресурс за адресою https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m93c4aa90856894905dd73b49e5259e10.