Вчена рада Факультету: нові виклики у новому навчальному році

1 жовтня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. На порядку денному – доповідь декана Факультету проф. М.В. Кугутяка «Про діяльність колективу Факультету історії, політології і міжнародних відносин за результатами вступної компанії 2020 року та завдання на 2020–2021 навч. рік».

На початку свого виступу Микола Васильович звернув увагу на серйозні виклики, з якими зіткнувся колектив Факультету у попередньому 2019–2020 навч. році: акредитація бакалаврських освітніх програм окремих спеціальностей; поширення пандемії Covid-19 і, відповідно, перехід усіх учасників освітнього процесу на дистанційну форму навчання; як наслідок, у зв’язку з цим ускладнення умов прийому вступної кампанії 2020 р. Остання складова мала свої особливості: через запроваджений карантин вступна кампанія була перенесена на серпень 2020 р. і тривала до 15 вересня 2020 р.; відсутнім виявилося державне замовлення на окремі спеціальності ОР «Бакалавр»; скасовано середній бал за державний атестат закінчення ЗЗСО; суттєве скорочення заяв абітурієнтів; прийом заяв магістрів відбувався в електронній формі.

Декан Факультету проф. М.В. Кугутяк за допомогою візуалізованої презентації ознайомив усіх присутніх з результатами прийому абітурієнтів на спеціальності Факультету історії, політології і міжнародних відносин освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр». Він наголосив, що найкращі показники результатів прийому за останнє десятиріччя мали історичні спеціальності (014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Проф. М.В. Кугутяк подякував за віддану працю усіх працівників відбіркової комісії Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Декан факультету відзначив, що на цьому профорієнтаційна робота в умовах пандемії, яка сколихнула весь світ, не повинна зупинятися, слід використовуватися новітні форми методичної рекламно-інформаційної кампанії для привернення уваги абітурієнтів стосовно вступу на спеціальності Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

У другій частині своєї доповіді декан Факультету сфокусував увагу на таких аспектах, пов’язаних з працею професорсько-викладацького колективу і студентства у попередньому 2019–2020 навч. році: акредитація освітніх програм спеціальностей Факультету; результати студентських олімпіад і конкурсів; результати студентської літньої заліково-екзаменаційної сесії та нові виклики в освітньому процесі в умовах пандемії; здобутки і досягнення колективу Факультету в науковій діяльності.

Микола Васильович наприкінці свого виступу резюмував: «Шановні колеги! У минулому році перед нами стояли вагомі завдання, завдяки спільним зусиллям ми з ними всіма успішно справились. У 2020–2021 навч. році перед нами не менші проблеми. Якщо ми збережемо єдність, маємо всі шанси з Божою допомогою з ними справитись».

В обговоренні виступу взяли участь завідувачі кафедр Факультету історії, політології і міжнародних відносин та заступник декана Факультету доц. М.В. Сигидин. Зокрема, Михайло Васильович звернув увагу на протиепідемічні заходи, які здійснює Університет в умовах поширення пандемії Covid-19, з цього приводу ознайомив колектив Факультету з низкою наказів і розпоряджень керівництва Університету.

  • Вчена рада Факультету. 1.10.2020 р.