Методичні рекомендації щодо проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

Методичні рекомендації щодо проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» схвалено на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та затверджено на засіданні ректорату (протокол № 18 від 18.05.2020 р.).

Організація та проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі ВО) здійснюється відповідно до положень «Про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 447 від 24.07.2015 р., зі змінами – наказ № 61 від 31.01.2020 р.), «Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 33 від 27.01.2015 р.), «Про дистанційне навчання у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 778 від 30.11.2018 р.), листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій» (№ 1/9-249 від 14.05.2020 р.), графіку навчального процесу та наказу ректора «Про завершення 2019-2020 навчального року» (№ 208 від 06.04.2020 р.).

Методичні рекомендації щодо проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання