Звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2019 р.

6–8 квітня 2020 р. у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбудеться звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2019 р.

У програмі конференції:

6 квітня о 14.00 год. – дистанційне пленарне засідання за допомогою системи Webex Cisco (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf). Вступне слово ректора університету, доктора політичних наук, професора Ігоря Євгеновича Цепенди. Обговорення доповідей: «Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва» (доповідає – докторка філологічних наук, доцентка Тетяна Качак); «Актуальні суперечності соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» (доповідає – докторка педагогічних наук, доцентка Вікторія Стинська).

7–8 квітня – дистанційні пленарні засідання секцій та підсекцій у навчальних підрозділах. Зокрема, 8 квітня протягом 11.00 – 12.00 год. – засідання секцій та підсекцій викладачів, докторантів та аспірантів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

З програмою конференції можна ознайомитись на сайті університету: https://nauka.pnu.edu.ua/2020/03/10/conference2019/