Участь викладачів Факультету у роботі журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

29 лютого 2020 р. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. До складу журі секцій галузі історичні науки ввійшли викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин: секція «Історія України» (11 учнівських робіт) – Олександр Марущенко, Андрій Королько і Богдан Паска; секція «Історичне краєзнавство» (9 учнівських робіт) – Олег Єгрешій, Лілія Бурачок і Андрій Міщук; секції «Етнологія», «Всесвітня історія», «Археологія» (12 учнівських робіт) – Ігор Кочкін, Лілія Щербін та Ірина Солонець.

Проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України традиційно проводилося в три етапи: оцінка науково-дослідних робіт (члени журі оцінюють та рецензують зміст і наукове оформлення роботи) – 29 балів. Контрольна робота з базової дисципліни – 29 балів. Захист науково-дослідних робіт – виступ юного науковця (до 7–10 хвилин) за темою проведеного дослідження (обстоює його актуальність, аргументує новизну, обгрунтовує тему, мету, завдання, зазначає теоретичне і практичне значення, коротко аналізує зміст, відзначає найсуттєвіші результати) – 42 бали.

Більшість науково-дослідницьких робіт, які захищали школярі-конкурсанти закладів загальної середньої освіти Івано-Франківської області, відзначалися актуальністю, різноаспектністю тематики, самостійністю і науковою новизною.

Під час захисту учнівських конкурсних робіт члени журі, викладачі Факультету історії, політології і міжнародних відносин подали для школярів цінні рекомендації щодо правильного оформлення наукових праць, класифікації першоджерел і літератури, під час дискусії – вмілого формулювання запитань до своїх колег учнів-конкурсантів.

Таким чином, Мала академія наук України – це своєрідна класифікована скарбниця знань, де учні здобувають ази науково-дослідницьких знань, які в майбутньому пригодяться для написання наукових кваліфікаційних робіт у вищій школі під час навчання в університетах.