Цікаве інтерактивне заняття з методики викладання історії і суспільствознавчих предметів

На Факультеті історії, політології і міжнародних відносин завжди раді бачити професіоналів-практиків. 25 лютого 2020 р. на парі з дисципліни «Методика викладання історії і суспільствознавчих предметів» (викладач – доц. кафедри історії України і методики викладання історії Тамара Галицька-Дідух) для студентів ІІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) проводив майстер клас на тему «Голодомор 1932–1933 рр.» (5 клас навчальної програми закладів загальної середньої освіти) завідувач відділом суспільних дисциплін лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат історичних наук Валерій Островський.

Основна думка (лінія) заняття – від практики до теорії. Викладач використав технології інтерактивного навчання (навчання у співробітництві: колективне взаємонавчання, кооперативне навчання, ігрове навчання). Особливо простежувалася технологія ігрового навчання: етапи гри, підготовка та проведення дидактичних ігор, особливості контролю і оцінювання ігрового навчання. Під час заняття Валерій Островський використав і елементи технології предметно-орієнтованого навчання («занурення» у педагогічному процесі, концентроване навчання) та елементи особи стіно-орієнтованого навчання (діагностика навчальних можливостей).

Студентам було пізнавально і весело, а головне для молодих людей – реалізація фахових компетентностей у майбутній професії вчителя історії і суспільствознавчих предметів (здатність володіти навичками практичного використання знань з інноваційної діяльності, застосування сучасних методів і освітніх технологій в закладах загальної середньої освіти).