Практика для студентів-політологів ІІІ курсу у політичних партіях

На базі політичних партій, що мають осередки в м. Івано-Франківську та області проходила навчально-виробнича практика у політичних партіях для студентів III курсу спеціальності «Політологія» (денна форма навчання) ОР «Бакалавр» Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Цьогоріч у студентів-політологів практика відбувалася в офісах таких політичних партій: «Українська Галицька Партія», ВО «Свобода», «Батьківщина» та «Європейська Солідарність». Навчальна практика у політичних партіях спрямована на закріплення знань і умінь, отриманих студентами в процесі навчання, оволодіння навичками рішення соціально-професійних задач, участь в науково-дослідній діяльності з аналізу та прогнозування політичних процесів і відносин, засвоєння передових методик і способів організації політичних партій.

Головне призначення практики – це сформувати у студентів уявлення про специфіку фахової діяльності, ознайомитись з основними формами і напрямами діяльності політичних партій, сприяти формуванню у студентів на базі здобутих теоретичних знань навичок аналітично-критичного мислення.

За час практики студенти навчилися розуміти специфіку роботи політичних партій, знаходити шляхи вирішення різного роду проблем громадськості. Навчально-виробнича практика була цікавою, пізнавальною та корисною.

  • Практика для студентів-політологів ІІІ курсу у політичних партіях