Працюємо над покращенням Освітньої програми (ОП)

На початку лютого 2020 р. відбулося засідання кафедри історії України і методики викладання історії, на яке були запрошені роботодавці: директори загальних закладів середньої освіти – директор Української гімназії № 1 Ігор Іванович Дейчаківський, директор Івано-Франківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Ярослав Васильович Олексин, директор Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ–ІІІ ступенів № 2 Володимир Володимирович Засідко; керівники закладів позашкільної освіти – директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Михайло Юрійович Косило, в. о. директора комунального закладу позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» Марія Дмитрівна Починок; директор Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Михайлівна Беднарчик; завідувач відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту педагогічної освіти Валерій Васильович Островський.

Під час зустрічі обговорювалися питання удосконалення ОП спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)», розширення баз практик студентів, поглиблення навчання й практичної діяльності. У вступному слові завідувач кафедри історії України і методики викладання історії І.Я. Райківський актуалізував питання якісної підготовки студентів-бакалаврів за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія), майбутніх вчителів історії і суспільствознавчих предметів. Після цього виступила гарант освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» доц. кафедри історії України і методики викладання історії Т.В. Галицька-Дідух. Вона наголосила, що освітня програма спрямована на формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних робити істотний внесок у майбутнє регіону й України. У свою чергу, доц. кафедри історії України і методики викладання історії А.З. Королько акцентував увагу на дотриманні принципу студентоцентрованого підходу щодо навчання здобувачів вищої освіти.

Після цього виступили гості, які високо оцінили теоретичну підготовку наших випускників і належну якість ОП спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)». Директор Української гімназії № 1 Ігор Дейчаківський відзначив: «Студенти мають розуміти, що практика може дати більші знання і вміння, ніж теоретичний матеріал. У нас є дуже цікаві вчителі, які мають оригінальні методики – тому добре, щоб студенти мали змогу їх почути та ознайомитися з їх досвідом». Щодо принципу студентоцентризму, то директор гімназії зауважив, що тут, передусім, слід опиратися на студентський актив, кращих студентів, на їхні побажання і рекомендації.

Директор Івано-Франківської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням німецької мови Ярослав Олексин наголосив, що має буде підтримка держави у викладанні історії і суспільствознавчих предметів в школі. Керівник навчального закладу зауважив, що студентів треба більше навчати методиці – як себе вести у класі, як організовувати клас. Також директор школи торкнувся питання академічної доброчесності у навчальному процесі: «У нас дуже важко боротися зі списуванням. Хорошим є німецький приклад, який запроваджується у нас – педагогічна інтернатура. Дитину в школі важко зацікавити архівами, джерелами, а краще – якісною методикою викладання. Тому потрібно підсилити методику, стратегію поведінки вчителя в класі». Для цього має бути розроблений хороший єдиний підручник з історії.

Директор Івано-Франківської загальноосвітньої школи ІІ–ІІІ ступенів № 2 Володимир Засідко підтримав Ярослава Олексина стосовно більшого звернення уваги на методику викладання історії. Для кращого працевлаштування студентам потрібно здобувати додаткові професії, хорошим є поєднання історик – практичний психолог або історик – соціальний педагог. Вчителі в школі мають вміти зацікавити дітей практичною роботою, вчителі історії мають вміти формулювати практичні завдання для дітей. Також Володимир Засідко зазначив, що більшу увагу потрібно приділити проблемам картографії, використання історичних карт на уроках. Важливим є використання на уроках мультимедійних засобів навчання.

Свої побажання і рекомендації запропонували і керівники закладів позашкільної освіти. Так, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Михайло Косило наголосив, що важливим є вміння якісно проводити музейницьку, туристично-краєзнавчу роботу, зокрема студенти повинні знати як правильно організовувати шкільні краєзнавчі туристичні екскурсії. Керівник Центру запропонував студентам-історикам бути консультантами у Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді: «У нас є багато гуртків, секцій, до яких залучено 4 тис. учнів. До здійснення екскурсійних програм залучено 3 тис. дітей. Ми хочемо глибшої співпраці, прагнемо підтримати студентів у плані розвитку гуртково-краєзнавчо-туристичної роботи».

В. о. директора комунального закладу позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради» Марія Починок зауважила, що позашкільні заклади є важливими для студентської практики: «Ми розробляємо краєзнавчі походи і маршрути, проводимо конкурси на кращу екскурсію і маршрут. У нас є дебати, історичний клуб. Можемо організовувати диспути перед навчальною практикою студентів. Маємо спеціаліста щодо компетентнісного підходу, який читає у нас курс тренінгів з цієї тематики». Важливими в освітній сфері є інновації (3D-спілкування, використання смартфонів у навчальному процесі та ін.). Марія Починок запропонувала залучити студентів-істориків до проекту «Навчання з 200-бальниками».

Директор Івано-Франківського краєзнавчого музею Галина Беднарчик відзначила, що серед працівників музейного закладу є дуже багато істориків. Керівник музею виокремила такі критерії успішної роботи майбутніх працівників музею: високий рівень знань; здатність до практичної роботи; знання історії рідного краю, краєзнавства, які можна екстраполювати в освітній процес у середній і вищій школі.

Надзвичайно цікавим виявився виступ завідувача відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського обласного інституту педагогічної освіти Валерія Островського. Зокрема, він зазначив, що наукові інновації досить швидко інтегруються до шкільних програм з історії, в яких присутній європоцентризм. Інтегрований курс розроблений для 10-11 класів, у ньому немає небезпеки розчинення історії України у всесвітній історії. Історія України становить 2/3 курсу. Такі інтегровані курси набувають популярності. Зараз вчителі самі можуть обирати підручник, за яким проводити уроки (є 8-10 різних підручників). Валерій Островський підкреслив, що студенти мають володіти навичками роботи з різними підручниками, мають знати, що у них є фактичні помилки, по-різному розкривається матеріал, є різні методики. Випускники університетів Західної України не мають достатніх навичок з методики. Потрібно більше включати методику навчання до підготовки майбутніх вчителів історії, звертати увагу на такі модулі: 1) нормативно-правові документи; 2) компетентнісно орієнтована освіта; 3) інклюзивна освіта; 4) профілактика булінгу; 5) інформаційно-комунікаційне забезпечення, програмування; 6) позакласна робота; 7) самоаналіз діяльності; 8) обмін досвідом; 9) мовленнєва компетентність; 10) методика проведення уроку історії; 11) навчання правознавства; 12) методика критичного мислення; 13) методика роботи із джерелами на уроках історії, в школі.

Завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Ігор Райківський підсумував засідання. Зустріч відбулася у конструктивній і діловій атмосфері, оскільки всі присутні зійшлися в тому, що ми робимо спільну справу – на високому рівні готуємо фахівців – вчителів історії і суспільствознавчих предметів, нашу гідну зміну і майбутнє сучасної України.

  • Виступає гарант Освітньої програми Тамара Галицька-Дідух