Настановча нарада з організації проведення виробничої цільової педагогічної практики в школі

Наприкінці січня на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин відбулася настановча нарада з організації проведення виробничої цільової педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів ІV курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія). Вона спрямована на конкретну професіоналізацію та збільшує можливості самореалізації майбутніх учителів, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані здібності студента, забезпечує появу ідей у ситуації вирішення педагогічної проблеми, допомагає усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності.

Зі вступним словом виступила керівник практики, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Тамара В’ячеславівна Галицька-Дідух, яка виокремила основні напрямки роботи вчителя-практиканта у школі, його права та обов’язки. Викладачка зауважила, що програма практики студентів розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 26 березня 2013 р., «Стратегії розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020–2025 рр.», навчального плану спеціальності й кваліфікаційній характеристиці, освітній програмі, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища, Наскрізної програми практики спеціальності 014 Середня освіта (Історія) Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Т.В. Галицька-Дідух відзначила, що під час педагогічної практики поглиблюються і закріплюються знання студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) із вступу до спеціальності, психології, педагогіки, сучасних освітніх технологій, методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, інших фахових предметів («Давня та середньовічна історія України», «Історія стародавніх Греції і Риму», «Історія України І-ої пол. ХХ ст.» ін.), а також знання здобуті під час навчальної практики в закладах освіти (ознайомлюючої). Під час практики виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані методичні уміння.

Другою виступила доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки ім. Богдана Ступарика Зіновія Іванівна Нагачевська. Вона розповіла студентам про особливості педагогічної практики, компетенції, якими має оперувати нинішній вчитель-історик. Викладачка слушно відзначила: «… Вчитель повинен орієнтуватися у сьогоденні, бути медіаграмотним та звертати увагу на суспільно-політичні події, які відбуваються. Сьогодні вчитель має сприяти всебічному вихованню дітей, проводити з дітьми спілкування на актуальні теми, які цікавлять передусім підростаюче покоління…».

У свою чергу, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної та клінічної психології Лариса Петрівна Міщиха наголосила, що молодий вчитель-практикант передусім має бути у взаємодії з вчительським колективом школи, співпрацювати з батьками та дітьми. Викладачка підкреслила, що студенти мають широкі можливості для своєї педагогічної реалізації, на підмогу їм завжди прийдуть вчителі, викладачі – керівники практики в окремо взятих школах, і, звичайно, психологи, які працюють як в закладі загальної середньої освіти, так і в закладі вищої освіти. Зокрема, співпраця зі шкільним психологом допоможе молодому вчителю дізнатися більше про своїх вихованців та створити умови для того, щоб діти могли реалізувати свої здібності. Адже психічне здоров’я школярів – передумова благополуччя людини та її позитивного функціонування в суспільстві. Л.П. Міщиха підкреслила: «Важливо – дослухатися учнів, сприяти тому щоб атмосфера у класі була невимушеною і позитивною для кожного з вихованців…».

Своїм педагогічним досвідом зі студентами поділилася вчителька історії і суспільствознавчих дисциплін Івано-Франківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 7 Надія Михайлівна Сидорик. Вона дала цінні поради студентам щодо того, яким повинен бути сучасний вчитель, що він має реалізовувати у своїй діяльності та як сприяти підвищенню інтересу учнів до історії та суспільствознавчих дисциплін. Вчителька зазначила: «… Сьогодні вчитель є автономним, бо може самостійно обирати методи навчання, які сприяють якісному проведенню уроків… Коли ви приходите до класу, відкиньте усі свої проблеми та поганий настрій. Адже усмішка вчителя, його позитивне налаштування та доброзичлива атмосфера у класі – запорука успішного контакту вчителя з учнями!».

Практика триватиме шість тижнів. Її базами є навчальні заклади та їх структурні підрозділи, які забезпечені висококваліфікованими кадрами (вчителі вищої категорії, вчителі-методисти) і відповідають вимогам програми практики ОР «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Це навчальні заклади обласного центру: Івано-Франківські гімназії №1, №2, №3, Івано-Франківський академічний ліцей для обдарованих дітей із сільської місцевості, Фізико-технічний ліцей, ЗОШ № 1, 5, 21, 23, 28 та ін.

Віримо, що оволодіння студентом первинним професійним досвідом відбуватиметься з умінням оцінювати та аналізувати дії вчителя (викладача), учнів на уроці та в позаурочний час. Молодий вчитель-практикант вироблятиме творчий підхід до педагогічної і педагогічно-дослідницької діяльності; зуміє правильно оформляти письмові результати спостережень та вести звітну документацію.

  • Настановча нарада по педпрактиці
    Настановча нарада по педпрактиці