Вітання з високою державною нагородою

Професорсько-викладацький склад і студенти Факультету історії, політології і міжнародних відносин щиро вітають кандидата історичних наук, доцента, завідувача кафедри історіографії і джерелознавства Олександра Володимировича Марущенка з високою державною нагородою. Указом Президента України від 21.01.2020 р. № 18/2020 з нагоди Дня Соборності України О.В. Марущенку присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Довідка:

Олександр Володимирович Марущенко працює в університеті з вересня 1982 р., пройшов шлях від асистента кафедри до доцента, заступника декана історичного факультету і завідувача кафедри. В 1990 р. у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка захистив кандидатську дисертацію, а в 1993 р. йому присвоєне вчене звання доцента. Він є автором понад 100 наукових і навчально-методичних праць з проблем вітчизняної і всесвітньої історії, бере активну участь в організації і проведенні представницьких міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій з актуальних проблем вітчизняної історичної науки. 29 березня 2006 р. Вченою радою Прикарпатського національного університету був обраний завідувачем кафедри історіографії і джерелознавства і працює на цій посаді дотепер. На належному рівні читає лекції та проводить семінарські заняття з нормативних курсів «Історія країн Азії і Африки в нові і новітні часи» (спеціальність «Історія та археологія», «Середня освіта (Історія)»), «Зовнішня політика країн Азії, Африки і Латинської Америки» (спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»), вибіркових курсів «Україна в Другій світовій війні: історіографія», «Українське питання» в роки Другої світової війни: сучасні історіографічні інтерпретації», «Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни (1941–1944 рр.): джерела та історіографія»,»Нацистський окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни: джерела та історіографія», «Азіатсько-Тихоокеанський регіон в сучасних міжнародних відносинах і світовій політиці» (спеціальність «Історія і археологія»). На факультеті іноземних мов читає нормативний курс «Країнознавство другої іноземної мови (китайська)» (спеціальність «Англійська мова та література»), викладає на історичному відділенні Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Здійснює наукове керівництво написанням кандидатських дисертацій, дипломних робіт за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Був відповідальним секретарем і членом оргкомітету низки авторитетних міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, присвячених проблемам соборності України, історії Другої світової війни, українсько-польських відносин у ХХ ст., історії ЗУНР, що відбувалися в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника в 2004–2018 рр.; відповідальним секретарем і членом редколегії всеукраїнського наукового і культурно-просвітнього краєзнавчого часопису «Галичина», входив до колективу упорядників багатотомного видання «Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали». У 2003–2008 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К.20.051.05 для захисту кандидатських дисертацій з історії України і етнології в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Член вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член науково-методичної комісії факультету. Неодноразово виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій у спеціалізованих вчених радах Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (м. Львів), Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. У 2010–2012, 2014–2016 рр. працював головою Державної екзаменаційної комісії на спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У 2018–2019 рр. був головою Екзаменаційної комісії на спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у названому університеті.

На запити Служби безпеки України неодноразово долучався до підготовки інформаційних аналітичних довідок і повідомлень з проблем українсько-польських відносин у ХХ ст.

Як член редакційної колегії та співавтор О. В. Марущенко брав активну участь у підготовці колективних друкованих видань, що викликали значний громадський резонанс: «Прикарпаття: спадщина віків. Пам’ятки природи, історії, культури, етнографії» (2006), «Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923: Ілюстрована історія» (2008), «Покуття: Історико-етнографічний нарис» (2010), «Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя м. Івано-Франківська)» (2012), «Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Енциклопедія» (2018, 2019).

Тривалий час працював головою журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, експертом-консультантом обласних шкільних олімпіад з історії, громадським спостерігачем за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. У 2012 р. був членом журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, що відбувалася в м. Івано-Франківську.

У 2005 р. нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Відмінник освіти України».

  • .В. Марущенко на шоу Савіка Шустера разом з першим президентом України Леонідом Кравчуком і професором Віталієм Андреєвим. 2014 р.
    О.В. Марущенко на шоу Савіка Шустера разом з першим президентом України Леонідом Кравчуком і професором Віталієм Андреєвим. м. Київ. 2014 р.