Міжнародна наукова конференція «Покуття: український та європейський вимір»

20 вересня 2017 р. у м. Івано-Франківську в рамках VIII фольклорно-етнографічного фестивалю «Покутські джерела» за організації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», зокрема кафедри історії України та кафедри політичних інститутів та процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської торгово-промислової палати відбулася VI міжнародна наукова конференція «Покуття: український та європейський вимір».
Основна мета конференції, – популяризація історико-цивілізаційної й політичної тяглості та культурно-мистецької й етнографічної палітри Покуття; розвиток економіки, бізнесу та інвестування в регіоні; залучення громадськості, вчених до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.
В конференції брали участь науковці, викладачі ВНЗ, громадські діячі, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, краєзнавці (більше сотні учасників) з покутських районів і наукових центрів міст Івано-Франківська, Львова, Києва, Чернівців (Україна), а також Кракова, Варшави, Познані, Торуня і Гнєзно (Республіка Польша). Урочисте відкриття конференції проводилось у конференц-залі Івано-Франківської торгово-промислової палати.
У вступному слові від оргкомітету конференції доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Василь Марчук запросив учасників до плідного наукового обговорення та наголосив на важливості проведення об’єднуючих наукових заходів з популяризації етнографічних районів Прикарпаття, адже в контексті наукового поступу особливої актуалізації вимагає проблема вибудовування сучасного концепту, нової національної парадигми історії України, яка заснована на історичних традиціях і ґрунтується на новітніх досягненнях національного краєзнавства і регіональної історії. Це засвідчує значний науковий доробок вітчизняних і зарубіжних вчених у вивченні історії історико-географічного (історико-етнографічного) регіону (району) Покуття.
З привітаннями учасникам конференції виступили заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, керуючий справами Івано-Франківської обласної державної адміністрації Роман Маланій, депутат Івано-Франківської обласної ради, голова комісії з гуманітарних питань Василь Мельничук, голова Івано-Франківської торгово-промислової палати, депутат обласної ради Андрій Левкович, перший заступник голови Городенківської райдержадміністрації Ярослав Левкун, а також представники громадськості.
На пленарному засіданні виступили: Володимир Великочий, доктор історичних наук, професор, декан Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з доповіддю: «Розвиток туристичної інфрастуктури Дністерського каньйону: економічний і соціальний аспекти»; Віолетта Дутчак, доктор мистецтвознавства, професор Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника поінформувала про музику Покуття в дослідженнях Оскара Кольберга; Василь Липчук, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету з доповіддю «Соціально-економічні наслідки міграційних процесів в Україні»; Андрій Левкович, голова Івано-Франківської торгово-промислової палати з доповіддю: «Духовне відродження Покуття (інвестиційний вимір)»; Андрій Королько, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з доповіддю: «Покуття на етноісторичній мапі Європи середньовіччя, нового і новітнього часу»; Михайло Бігусяк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з доповіддю: «Покутський говір та етнічні особливості його носіїв крізь призму «Галицьких руських народних приповідок» Івана Франка»; Оксана Дрогобицька, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з доповіддю: «Громадська діяльність греко-католицького сільського духовенства на Городенківщині (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)» Володимир Федорак, кандидат історичних наук, начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації з доповіддю: «Етнофестивальний рух на Покутті як основа збереження і популяризації народних традицій краю».
У ході конференції відомому досліднику Покуття, кандидату історичних наук, професору кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Михайлу Паньківу за вагомий внесок у розвитку музейної справи, організацію музею «Покуття» у м. Городенка, а також багаторічну працю вручено медаль лауреата літературно-мистецької премії імені Леся Мартовича.
Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Городенківська районна бібліотека представили виставку – наукові дослідження і художню літературу, які стосувалися історичних, політичних, економічних, культурно-мистецьких аспектів Покутського краю. Також експонувалися вироби народних майстрів Покуття, зокрема, «Ковальських майстерень Богдана Новосельського», гончарних майстерень «Покутська кераміка» родини Микитюків, квіткової майстерні дизайнера Людмили Вонсунь. Також була представлена ікона покровителя Покуття, Блаженнійшого священномученика, владики Миколая Чарнецького.
Науковці працювали в наступних секціях: «Покуття в історико-цивілізаційному просторі», «Покуття на політичній мапі Європи», «Економіка, бізнес, інвестиції» та «Культурно-мистецька палітра Покуття». Загалом було заслухано близько 60 тем доповідей і повідомлень.
За результатами і підсумками учасники VI Міжнародної наукової конференції «Покуття: український та європейський вимір» прийняли Ухвалу до державних і регіональних органів влади і місцевого самоврядування.