Шифри академічних груп

Шифри академічних груп

Факультету історії, політології і міжнародних відносин

(денна форма навчання)

 

Спеціальність «Середня освіта (історія)»

СОІ-11

СОІ-12

СОІ-21

СОІ-22

СОІ-31

СОІ-41

СОІ-М1

Спеціальність «Історія та археологія»

ІА-11

ІА-12

ІА-21

ІА-31

ІА-32

ІА-41

ІАІ-М1

Спеціальність «Історія та археологія (етнологія)»

ІАЕ-М1

Спеціальність «Політологія»

П-11

П-21

П-31

П-41

П-М1

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

МЕВ-11

МЕВ-21

МЕВ-31

МЕВ-М1

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та

регіональні студії»

МВ-11

МВ-12

МВ-13

МВ-21

МВ-22

МВ-23

МВ-31

МВ-32

МВ-33

МВ-41

МВ-42

МВ-М1

Спеціальність «Менеджмент

(Управління міжнародним бізнесом)»

УМБ-11